НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-20/28.05.2013

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-20/28.05.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлени имоти с идентификатори 65365.46.24 и 65365.46.34, местност „Средни ливади" по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:
1. Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ обединяването им в един поземлен имот,

2. Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване /ПЗ/, в обхват новообразуваният поземлен имот, третиращ запазване на отреждането „За Печатница", без промяна на установената предимно производствена устройствена зона - Пп, с Възложител ЕТ„ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ".