НовиниПринтирай

Заповед №188/22.04.2013

Заповед за спечелил, открития със Заповед №151/01.04.2013 г. на Кмета на Община Сапарева баня публичен търг с явно наддаване за продажбата на стояща дървесина на корен в обект №022, състоящ се от отдели 18-в, 18-г, 98-в, 100-б, 100-в и 101-д с общо стояща маса по сортиментен лист 4540 куб.м. от ЛФ за 2013г. на територията на Общинско лесничейство гр. Сапарева баня.