НовиниПринтирай

Покана за среща във връзка с информационната кампания на Министерство на земеделието и храните по горските мерки 122, 223 и 226

Във връзка с информационна кампания на Министерство на земеделието
и храните по горските мерки 122, 223 и 226 от Програмата за развитие на
селските райони (2007-2013 г). каним представители на Община Сапарева баня
на информационни семинари в следните населени места:

- гр. Кресна - 3 април 2013 г. , хотелски комплекс „Бриони", 11:00 часа
- гр. Белица - 4 април 2013 г., хотелски комплекс „Здравец", 9:30 часа
- гр. Хаджидимово - 4 април 2013 г., зала на Община Хаджидимово, 14:30
часа

По време на семинарите експерти по ПРСР ще разясняват възможностите за
подпомагане собствениците на гори и начините за кандидатстване по мерки -
122 „Подобряване на икономическата стойност на горите", 223 "Първоначално
залесяване на неземеделски земи" и 226 "Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони
(2007-2013г.).

На срещите ще се обсъдят основните проблеми и често допусканите грешки
при кандидатстване и ще се представят добри практики за успешно реализирани
проекти.

За контакти: Мая Христова
тел.:0888 781 281
електронна поща: mediaprodukt@yahoo.com