НовиниПринтирай

Обявени са длъжности за служба в доброволния резерв на въоръжени сили

За провеждане на конкурс с кандидати за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС през 2013 г.

Със заповед № 889/21.12.2012г. на министъра на отбраната на РБ е разкрита процедура по обявяване на длъжности за служба в доброволния резерв на резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили на РБ.

1.За военни формирования от Сухопътни войски в населените места- Мусачево, Благоевград, Плевен, Казанлък, Свобода, София, Шумен, Стара Загора, Асеновград, Белене и Сливен - общо 699 длъжности.
2. За военни формирования от Военно въздушните сили в населените места-Крумово, Враждебна, София, Божурище, Медковец, Добри дол, Локвата,Пловдив, Щръклево, Радиклево, Труд, Батак,Хасково, Братово и Балчик - общо 395.
3. За военни формирования от Военно морските сили в населените места - Бургас - общо 105 длъжности.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани и да нямат друго гражданство.
2. Да са завършили средно или висше образование.
3. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв.
4. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер.
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство.
6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение".
7. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Конкурса ще се проведе по документи.
Срок за подаване на документите - до 11.05.2013г.

За информация относно службата в доброволния резерв, реда за сключване,
изменение и прекратяване на договора за служба в доброволния резерв,
необходими документи за подаване, се обърнете към експерта по военния
отчет в общината /офиса се намира на втория етаж в общината/ или на
телефон - 078/ 55-20-63 , или на сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg