НовиниПринтирай

Съобщение до „МАКСА ЛИМИТИД"

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„МАКСА ЛИМИТИД" с БУЛСТАТ 109574289 със седалище и адрес на управление Палм Чембърс, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински острови и адрес за кореспонденция с.Ресилово представлявано от Андреас С.Спиридис , че има издадени Акт за публично общинско вземане за данък недвижим имот № 00120/30.11.2012 и Акт за публично общинско вземане за такса битови отпадъци № 00121/30.11.2012 г .


Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.


Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.