НовиниПринтирай

Съобщение до ЕТ„ТЕРИ ТРЕПКА МИТОВА"

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
ЕТ„ТЕРИ ТРЕПКА МИТОВА" с БУЛСТАТ 112598866 със седалище и адрес на управление гр.Дупница ул.Тобеница №2А представлявано от Трепка Ангелова Саздова, че има издадени Акт за публично общинско вземане за патентен данък №00119/27.11.2012г.

Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.


Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.