НовиниПринтирай

Обява

За провеждане на конкурс с кандидати за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС през 2013 г.

Със заповед № 889/21.12.2012г. на министъра на отбраната на РБ е разкри-
та процедура по обявяване на длъжности за служба в доброволния резерв
на резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили на РБ.

1.За военни формирования от Сухопътни войски в населените места- Муса-
чево, Благоевград, Плевен, Казанлък, Свобода, София, Шумен, Стара Загора,
Асеновград, Белене и Сливен - общо 699 длъжности.
2. За военни формирования от Военно въздушните сили в населените места-
Крумово, Враждебна, София, Божурище, Медковец, Добри дол, Локвата,Плов-
див, Щръклево, Радиклево, Труд, Батак,Хасково, Братово и Балчик - общо 395.
3. За военни формирования от Военно морските сили в населените места -
Бургас - общо 105 длъжности.

Изисквания към кандидатите :
1. Да са български граждани и да нямат друго гражданство .
2. Да са завършили средно или висше образование .
3. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния
резерв .
4. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер .
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство .
6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисципли-
нарно наказание „уволнение" .
7.Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.
Конкурса ще се проведе по документи.
Срок за подаване на документите - до 28.03.2013г.

За информация относно службата в доброволния резерв, реда за сключване, изменение и прекратяване на договора за служба в доброволния резерв , необходими документи за подаване , се обърнете към експерта по военния отчет в общината / офиса се намира на втория етаж в общината/ или на телефон - 078/ 55-20-63 , или на сайта на Централното военно окръжие.
www. comd.bg