НовиниПринтирай

Покана

По повод стартирането на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините в Бобов
дол, Сапарева баня и Рила" по Приоритетна ос І „Добро управление", Подприоритет 1.1. „Ефективна структура
на държавната администрация" на Оперативна програма „Административен капацитет" Община Бобов дол в
партньорство с общините Сапарева баня и Рила организират встъпителна пресконференция.

Пресконференцията ще се проведе на 15.01.2013 год. от 1500 часа в ресторант "Волга", гр.Бобов дол. На
събитието ще присъстват Кмета на Община Бобов дол - г-н Кирил Станчев, Кмета на Община Сапарева баня - г-н
Сашо Иванов и Кмета на Община Рила- г-н Георги Кабзималски.

На пресконференцията участниците ще бъдат запознати с целите, дейностите, стойността и продължителността на проекта.

 

Прикачени файлове

Покана (93.00 KB)