НовиниПринтирай

Съобщение до Здравков Транс ЕООД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„Здравков Транс " ЕООД с БУЛСТАТ 131184542 и седалище и адрес на управление гр.София ж.к. Надежда №2 бл.227 вх.В ет.4 ап.35 представлявано от Йордан Георгиев Здравков с постоянен адрес гр.Сапарева баня ул. Рила № 6 , че има издадени Акт за публично общинско вземане за данък недвижим имот № 00042/08.05.2012 и Акт за публично общинско вземане за такса битови отпадъци № 00043/08.05.2012 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.