НовиниПринтирай

Съобщение до Соларис София ЕООД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„Соларис София" ЕООД с БУЛСТАТ 175224878 и седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня ул."Пчела" № 12 представлявано от Андрей Евгениевич Фадеев , че има издадени Акт за публично общинско вземане за данък недвижим имот № 00108/14.09.2012 и Акт за публично общинско вземане за такса битови отпадъци № 00109/14.09.2012 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.