НовиниПринтирай

Съобщение до Д ПРАЙМ АД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„Д ПРАЙМ" АД с БУЛСТАТ 131072290 и седалище и адрес на управление гр.София район Красно село ж.к. Бъкстон бул.Стефан Тошев №90 А вх.Г, ет.2 , ап.5 представлявано от Светлозар Петров Бъчваров , че има издадени Акт за публично общинско вземане за данък недвижим имот № 00062/11.05.2012 и Акт за публично общинско вземане за такса битови отпадъци № 00063/11.05.2012 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.