НовиниПринтирай

Покана за встъпителна конференция по проект: Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ Христо Ботев

В Община Сапарева баня започна изпълнението на проект: «Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня". Проектът се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. С изпълнението му се цели подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструстура в община Сапарева баня за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината.

На 30.08.2012 година (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ет.3, ще се проведе встъпителна конференция по проекта. На конференцията ще бъдат представени същността, целите и предвидените дейности по проекта, екипа за управление, графика за изпълнението му, очакваните резултати и полученото безвъзмездно финансиране.


Моля за Вашето присъствие и съпричастност към реализацията на проекта!

Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

 

*Поканата е достъпна в прикачения файл

Прикачени файлове

Покана (498.50 KB)