НовиниПринтирай

Заповед №РД-05-117/31.07.2012г.

Заповед №РД-05-117/31.07.2012г. на Областна дирекция "Земеделие" -Кюстендил относно откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Кюстеднил за стопанската 2012/2013г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения, отглеждане на съществуващи трайни насаждения, за ползване на ливади и за ползване на мери и пасища.

 

* Документът е достъпен в прикачения файл

Прикачени файлове

Заповед №РД-05-117 (2.98 MB)