Технически услуги > Регистър на решенията и заповедите за допускане на ПУППринтирай

Регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2021 година

  на заповед

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ВИД ПУП

ОБХВАТ

РД-00-01

06.01.2021

3-2161

09.12.2020

Васил Йорданов Соколов

Станка Стойнева Соколова

Истилиян Йорданов Соколов

Раодстина Йорданова Косовска

Изм. на ПУП-ПР

УПИ/п-л/ VI-512

УПИ/п-л/ V-513

Кв.63 по плана на с. Ресилово

РД-00-2

06.01.2021

3-1760

30.09.2020

3-1760-2

09.11.2020

Елена Любенова Динева и Кирил Николов Динев

Комплексен проект ПУП-исм. на ПР

УПИ /-п-л/ IX-2532,2533, ‘’За общ.обсл’’,кв.102 по плана на гр. Сапарева баня , с ид.65365.601.385 по КК на гр.Сапарева баня

РД-00-3

23.02.2021

3-163

29.01.2021

Николай Георгиев Кралев

Комплексен проект

УПИ/п-л/ XIII-2537 , кв.99 по плана на гр. Сапарева баня с идент.№65365.601.910 по КК на гр. Сапарева баня

РД-00-4

30.03.2021

служебно

Община Сапарева баня

ПУП изм. на ПР

Улица с о.т,33:34:35:36 и УПИ/п-л/ III,кв.9 по плана на с. Ресилово , общ. Сапарева баня

РД-00-5

30.03.2021

служебно

Община Сапарева баня

ПУП изм. на ПР

УПИ/п-л/ ,кв.11 по плана на с.Паничище

РД-00-6

13.04.2021

3-574

22.03.2021

Спас Станков Йоцов

Георги Димитров Йоцов

ПУП-изм на ПР и ПЗ

УПИ /п-л/ XVII-1445 кв.34 по плана на гр.Сап.баня