НовиниПринтирай

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2015 НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

      

    На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община  Сапарева баня, председателят на Общински съвет –  Сапарева баня организира обществено обсъждане на отчета за Бюджета на община  Сапарева баня за 2015г.


  Председателят на ОбС –  Сапарева баня отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

      Обсъждането ще се проведе на  30.05.2016 г. / понеделник / от 1
6:00 ч. в заседателната залата на община  Сапарева баня.

      С материалите свързани с общественото обсъждане може да се запознаете в Общински съвет –  Сапарева баня, в сградата на общината или на сайта на община  Сапарева баня: www 
saparevabanya.bg.
     Вашите мнения, препоръки и въпроси може да отправите писмено в деловодството на общината или на e-mail: 
 obc_sbanya@abv.bg.


     Отчет за изпълнението на бюджета на Община  Сапарева баня към 31.12.2015г., можете да видите тук.