НовиниПринтирай

Заповед РД-08- 207/ 16.05. 2016г. на кмета на община Сапарева баня за обявяване на спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина в обект 032, отдели 104-ж и 106-г

Заповедта е досъпна в прикачените файлове.