НовиниПринтирай

Обява относно провеждане на интервю /събеседване/ с кандидатите за длъжностите - „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”

 О Б Я В А

 

       На 13 и 14.05.2016г. от 10.00ч. в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня в заседателната зала , намираща се на 3 етаж , ще се проведе интервю /събеседване/ с кандидатите за длъжностите - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” по проект BG05M9OP001-2.002-0098 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА.