НовиниПринтирай

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на служители на длъжност „Психолог”

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност „Психолог”

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от  Кмета  на Община Сапарева баня.

 

 Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня  обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

Прикачени файлове

Психолог (1.48 MB)