НовиниПринтирай

ОБЯВЕНИЕ за подбор на служители на длъжност „Логопед”

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност „Логопед

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от  Кмета  на Община Сапарева баня.

 Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

 


 

 

 

 

Прикачени файлове

Логопед (1.36 MB)