НовиниПринтирай

Заповед РД-08-133/06.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня за забрана на паша на селскостопански животни от 06.05.2016г. до 30.09.2016г. в ливадите, намиращи се в землището на Сап. баня

ЗАПОВЕД

№РД-08-133/06.04.2016г.

 

 

      На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с необходимостта от опазване  на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожение в гр. Сапарева баня,


Забранявам:


     1.Пашата на всички видове селскостопански животни в ливадите, намиращи се в землището на гр. Сапарева баня от 06.05.2016 година до 30.09.2016  година.

     2. Пашата на всички видове селскостопански животни в местностите от землището на гр. Сапарева баня, заети с трайни насаждения, подготвяни и засети с житни, пролетни едногодишни растения и разсади в местностите: Малата и Голяма „Света Богородица”, зад Банята и Парилото, „Грънчова чешма”, „Коинчица”,  „Прогоно”, „Сапаревски път”, „Криводолски път”, „Дрено”, „Зад селото”(Зад Гюргево), „Липата”, „Черемидарнико”, Целините, Вадите, р. Джерман от 20.04.2016 година.

     3.Оставянето  на животни на паша без придружител и постоянен надзор.                                    

     4.Изграждането на селскостопански сгради и отглеждането на сборни селскостопански животни на разстояния по малки от приетите в Норми за местоположението на селскостопанските сгради и обекти за животни, в новата Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Сапарева баня, а именно в близост до водоизточници за питейни и битови нужди, до общинското депо за неопасни отпадъци и  регулацията  на населените места.

 

                                                                                     Нареждам:      На нарушителите да бъдат съставяни актове от полската охрана по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗОСИ  и Наредба за опазване на обществения ред и общ. имущество на територията община сапарева баня.

      Настоящата ми заповед  да се връчи на кметовете по населени места, полската охрана  пастирите и собствениците на всички видове селскостопански животни за изпълнение и да се огласи сред населението.

 


 

КАЛИН  ГЕЛЕВ    

Кмет на Община Сапарева баня