НовиниПринтирай

Имоти представляващи мери, пасища и ливади за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

           А/  За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 

1.Имот с идентификатор 65365.210.231, с площ 485 849кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

2. Имот с идентификатор 65365.210.158, м. ”Св.Стефан”, с площ 12 252 кв.м., н.т.п.: ливада.

3. 1. Имот с идентификатор 65365.58.4, с площ 3 125кв.м., н.т.п.: пасище с храсти, м. „Под ридо”.

4.Имот с идентификатор 65365.29.130, с площ 1 580кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Ридо”.

5.Имот с идентификатор 65365.29.55, с площ 1 276кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо”.

 

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

А/ За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 

1.Имот с идентификатор 65365.43.124, с площ 206 282кв.м., н.т.п.: пасище, мера , м. „ Под ридо”.

2.Имот с идентификатор 65365.58.3, с площ 11 986кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо”.

3.Имот с идентификатор 65365.43.150, с площ 3 498кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо”.

4.Имот с идентификатор 65365.43.119, с площ 81 497кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо”.

5.Имот с идентификатор 65365.23.217, с площ 1 808 кв.м., н.т.п.:

пасище.

6.Имот с идентификатор 65365.23.542, с площ 951 кв.м., н.т.п.:

Пасище

7.Имот с идентификатор 65365.23.285, с площ 2 870 кв.м., н.т.п.:

пасище.

8.Имот с идентификатор 65365.23.288, с площ 1 017 кв.м., н.т.п.:

пасище.

9.Имот с идентификатор 65365.215.8, с площ 102 359 кв.м., н.т.п.:

Ливада, местност „Вировете”.

         10.Имот с идентификатор 65365.47.6, с площ 176кв.м., н.т.п.: пасище.

11.Имот с идентификатор 65365.215.5, с площ 34 375кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

12.Имот с идентификатор 65365.210.230, с площ 3 244кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

13.Имот с идентификатор 65365.45.7, с площ 1 692кв.м., н.т.п.: пасище.

14.Имот с идентификатор 65365.33.20, с площ 332кв.м., н.т.п.: пасище.

15.Имот с идентификатор 65365.26.49, с площ 609кв.м., н.т.п.: пасище.

16.Имот с идентификатор 65365.32.129, с площ 3 097кв.м., н.т.п.: пасище.

17.Имот с идентификатор 65365.32.113, с площ 8 857кв.м., н.т.п.: пасище.

18.Имот с идентификатор 65365.39.13, с площ 5 837кв.м., н.т.п.: пасище.

19.Имот с идентификатор 65365.20.96, с площ  39кв.м., н.т.п.: пасище.

20.Имот с идентификатор 65365.29.2, с площ 2 863кв.м., н.т.п.: пасище.

21.Имот с идентификатор 65365.34.23, с площ 1 507кв.м., н.т.п.: пасище.

22.Имот с идентификатор 65365.34.22, с площ 6236кв.м., н.т.п.: пасище.

23.Имот с идентификатор 65365.33.238, с площ 229кв.м., н.т.п.: пасище.

24.Имот с идентификатор 65365.210.14, с площ 2752кв.м., н.т.п.: пасище.

25.Имот с идентификатор 65365.56.2, с площ 5 634кв.м., н.т.п.: пасище.

26.Имот с идентификатор 65365.33.202, с площ 80кв.м., н.т.п.: пасище.

27.Имот с идентификатор 65365.33.193, с площ 65кв.м., н.т.п.: пасище.

28.Имот с идентификатор 65365.9.29, с площ 2 981кв.м., н.т.п.: пасище.

29.Имот с идентификатор 65365.8.176, с площ 1 214кв.м., н.т.п.: пасище.

30.Имот с идентификатор 65365.16.150, с площ 1 813кв.м., н.т.п.: пасище.

31.Имот с идентификатор 65365.14.85, с площ 6 383кв.м., н.т.п.: пасище.

32.Имот с идентификатор 65365.14.79, с площ 1 772кв.м., н.т.п.: пасище.

33.Имот с идентификатор 65365.14.78, с площ 4 691кв.м., н.т.п.: пасище.

34.Имот с идентификатор 65365.47.91, с площ 3 202кв.м., н.т.п.: пасище.

35.Имот с идентификатор 65365.32.264, с площ 2 129кв.м., н.т.п.: пасище.

36.Имот с идентификатор 65365.31.66, с площ 337кв.м., н.т.п.: пасище.

37.Имот с идентификатор 65365.38.18, с площ 12 222кв.м., н.т.п.: пасище.

 38.Имот с идентификатор 65365.34.91, с площ 2 229кв.м., н.т.п.: пасище.

42.Имот с идентификатор 65365.23.498, с площ 968кв.м., н.т.п.:

пасище.

44.Имот с идентификатор 65365.9.31, с площ 2 973кв.м., н.т.п.: пасище.

45.Имот с идентификатор 65365.2.44, с площ 181кв.м., н.т.п.: пасище.

46.Имот с идентификатор 65365.2.27, с площ 1 113кв.м., н.т.п.: пасище.

47.Имот с идентификатор 65365.32.320, с площ 113кв.м., н.т.п.: пасище.

48.Имот с идентификатор 65365.2.8, с площ 17 589кв.м., н.т.п.: пасище.

49.Имот с идентификатор 65365.2.68, с площ 15 607кв.м., н.т.п.: пасище.

50.Имот с идентификатор 65365.34.8, с площ 25 694кв.м., н.т.п.: пасище.

51.Имот с идентификатор 65365.40.33, с площ 1 419кв.м., н.т.п.: пасище.

52.Имот с идентификатор 65365.32.245, с площ 3 277кв.м., н.т.п.: пасище.

 53.Имот с идентификатор 65365.35.103, с площ 1 455кв.м., н.т.п.: пасище.

54.Имот с идентификатор 65365.25.377, с площ 522кв.м., н.т.п.: пасище.

55.Имот с идентификатор 65365.35.105, с площ 2776кв.м., н.т.п.: пасище.

56.Имот с идентификатор 65365.36.102, с площ 9 058кв.м., н.т.п.: пасище.

57.Имот с идентификатор 65365.215.6, с площ 9 917кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

58.Имот с идентификатор 65365.43.40, с площ 1 172кв.м., н.т.п.: пасище.

59.Имот с идентификатор 65365.58.239, с площ 13 664кв.м., н.т.п.: пасище.

60.Имот с идентификатор 65365.37.33, с площ 13 434кв.м., н.т.п.: пасище.

61. Имот с идентификатор 65365.34.122, м. ”Джуганица”, с площ 298 кв.м., н.т.п.: ливада.

62. Имот с идентификатор 65365.24.197, м. ”Кован таш”, с площ 409 кв.м., н.т.п.: ливада.

63. Имот с идентификатор 65365.1.9, м. ”Краище/Криви дол”, с площ 9 791 кв.м., н.т.п.: ливада.

64. Имот с идентификатор 65365.2.1, м. ”Краище/Криви дол”, с площ 6 152 кв.м., н.т.п.: ливада.

65. Имот с идентификатор 65365.34.117, м. ”Джуганица”, с площ 52 кв.м., н.т.п.: ливада.

66. Имот с идентификатор 65365.34.120, м. ”Джуганица”, с площ 139 кв.м., н.т.п.: ливада.

67. Имот с идентификатор 65365.34.159, м. ”Джуганица”, с площ 286 кв.м., н.т.п.: ливада.

68. Имот с идентификатор 65365.34.160, м. ”Джуганица”, с площ 223 кв.м., н.т.п.: ливада.

69.Имот с идентификатор 65365.215.4, м. ”Вировете”, с площ 125 472 кв.м., н.т.п.: ливада.

 

 

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

 За землището на  с.Сапарево, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер 000430, м. „Лъкатица”, с площ 83 389кв.м. н.т.п.: пасище с храсти.

2. Имот с номер 000504, м. „Мулетарника”, с площ 101 922кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

3. Имот с номер 000505, м. „Мулетарника”, с площ 9809кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000613, м. „Белите камънчета”, с площ 5 907кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5. Имот с номер 000324, м. „Копана могила”, с площ 3 818  кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория  VІІІ

6. Имот с номер 000325, м. „Шумнати рид ”, с площ 68 203 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

7. Имот с номер 000328, м. „Шумнати рид”, с площ 18 183 кв.м. н.т.п.: пасище, мера категория ІХ

8. Имот с номер 000331, м. „Дърляница”, с площ 42 773 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

9. Имот с номер 000339, м. „Шарбан”, с площ 6 112 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

10. Имот с номер 000360 , м. „Семчин дере”, с площ 1767 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

11. Имот с номер 000364 , м. „Семчин”, с площ  1 348  кв.м. н.т.п.: пасище, мера, ,  категория V

12. Имот с номер 000371 , м. „Голяма Орница”, с площ 554    кв.м. н.т.п.: пасище, мера, ,  категория ІХ

13. Имот с номер 000386  , м. „Джубрена”, с площ 3 272  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

14. Имот с номер 000389 , м. „Джубрена”, с площ  24 531 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

15. Имот с номер 000390 , м. „Джубрена”, с площ 21 045  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

16. Имот с номер  000400 , м. „Под бърдо”, с площ  17 392 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

17. Имот с номер 000415 , м. „Под Бански път”, с площ 5 687  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

18. Имот с номер  000426 , м. „Марко”, с площ 16 044  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

19. Имот с номер  000431 , м. „Лъкатица”, с площ 16 695  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

20. Имот с номер  000477 , м. „Ръжана”, с площ 8 167  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

21. Имот с номер  000492 , м. „Белите камъчета”, с площ 6 629  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

22. Имот с номер  000493 , м. „Белите камъчета”, с площ 196 318  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

23. Имот с номер  000495 , м. „Клинчар”, с площ  8 039  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

24. Имот с номер  000497 , м. „Белите камъчета”, с площ  6 516  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

25. Имот с номер  000499 , м. „Белите камъчета”, с площ 4 486  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

26. Имот с номер  000502 , м. „Сапареваска вада”, с площ  4 509  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

27. Имот с номер  000503 , м. „Сапаревска вада”, с площ  4 863  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

28. Имот с номер  000516 , м. „Душкевица”, с площ  21 475  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

29. Имот с номер  000525 , м. „Стубело”, с площ 1 395  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

30. Имот с номер  000545 , м. „Лъкатица”, с площ  128 850  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

31. Имот с номер  000546 , м. „Лъкатица”, с площ 10 170  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

32. Имот с номер  005233 , м. „Църцорко малия друм”, с площ 1091  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория V

33. Имот с номер  031565 , м. „Прогоно”, с площ  470  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

34. Имот с номер  031571 , м. „Прогоно”, с площ 809  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

35. Имот с номер  047011 , м. „Над селото”, с площ 672   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

36. Имот с номер  049035 , м. „Над селото”, с площ 626   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

37. Имот с номер  049049, м. „Над селото”, с площ 90   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

38. Имот с номер  049053 , м. „Над селото”, с площ  6160   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

39. Имот с номер  000457 , м. „Точиларска река”, с площ 132823  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

40. Имот с номер  000461 , м. „Точиларска река”, с площ 109962  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

41. Имот с номер  000462 , м. „Точиларска река”, с площ 65718  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

42. Имот с номер  000466 , м. „Айдаров Валог”, с площ 158 855  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

43. Имот с номер  000555 , м. „Точиларска река”, с площ  5563 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  Х

44. Имот с номер  000604 , м. „Точиларска река”, с площ 101 447  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

45. Имот с номер  000606 , м. „Лъкатица”, с площ 133 155  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

46. Имот с номер  000608, м.”Солище”, с площ 2406  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

47. Имот с номер  000609 , м. „Стубело”, с площ 30979 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

48. Имот с номер  000610 , м. „Белите камъчета”, с площ 16714  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

49. Имот с номер  000611 , м. „Белите камъчета”, с площ 14032  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

50. Имот с номер  000612 , м. „Белите камъчета”, с площ 212251  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

51. Имот с номер  000614 , м. „Белите камъчета”, с площ 16332  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

52. Имот с номер  000615 , м. „Марко”, с площ 54678  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

53. Имот с номер  000616 , м. „Марко”, с площ 159663  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

54. Имот с номер  000617 , м. „Лъкатаица”, с площ 4060  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

55. Имот с номер  000618 , м. „Лъкатица”, с площ 7936  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

56. Имот с номер  000619 , м. „Лъкатица”, с площ 7220  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

57. Имот с номер  000622 , м. „Марко”, с площ 2057 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

58. Имот с номер  000632 , м. „Дъбов валог”, с площ 2521  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

59. Имот с номер  000378 , м. „Душкевица”, с площ 16525  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

60. Имот с номер  000437 , м. „Под бърдо”, с площ 582  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

61. Имот с номер  000541 , м. „Крами дол”, с площ 4026  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  VІІІ

62. Имот с номер  031583 , м. „Прогоно”, с площ 163  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

63. Имот с номер  048003 , м. „Над селото”, с площ 2993  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

64. Имот с номер  000332 , м. „Душкевица”, с площ 47028  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

65. Имот с номер  000363 , м. „Семчин дере”, с площ 506 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ.

66. Имот с номер  000372 , м. „Джубрена”, с площ 41 717  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

67. Имот с номер  000479 , м. „Ръжана”, с площ 29982  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

68. Имот с номер  000480 , м. „Ръжана”, с площ 10012  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

69. Имот с номер  000481 , м. „Ръжана”, с площ 15658  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

70. Имот с номер  000482 , м. „Ръжана”, с площ 5788  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

71. Имот с номер  000483 , м. „Ръжана”, с площ 5284  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

72. Имот с номер  000484 , м. „Ръжана”, с площ 3141  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

73. Имот с номер  000489 , м. „Белите камъчета”, с площ 6918  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

74. Имот с номер  000498 , м. „Белите камъчета”, с площ 45090  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

75. Имот с номер  000518 , м. „Семчин дере”, с площ 148  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

76. Имот с номер  000527 , м. „Джубрена”, с площ 29191  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

          77. Имот с номер  000542 , м. „Лъкатица”, с площ 46139  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

          78. Имот с номер  000543 , м. „Лъкатица”, с площ 14 562  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

79. Имот с номер  000544 , м. „Лъкатица”, с площ 274931  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

80. Имот с номер  036002 , м. „Джубрена”, с площ 1971  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ.

81. Имот с номер  042011 , м. „Куманов дол”, с площ 6746  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

82. Имот с номер 000534 , м. „Над селото”, с площ 17 389  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

83. Имот с номер 006052 , м. „Семчино”, с площ 1 734  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

84. Имот с номер 029048 , м. „Душкевица”, с площ 838  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

85. Имот с номер 045037 , м. „Крами дол”, с площ 1 908  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

86. Имот с номер 045121 , м. „Крами дол”, с площ 579  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

87. Имот с номер 045124 , м. „Крами дол”, с площ 255  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

88. Имот с номер 047007 , м. „Над селото”, с площ 432  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

89. Имот с номер 047010 , м. „Над селото”, с площ 1 477  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

90. Имот с номер 047014 , м. „Над селото”, с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

91. Имот с номер 048005 , м. „Над селото”, с площ 456  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

92. Имот с номер 049008 , м. „Над селото”, с площ 482  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

93. Имот с номер 049011 , м. „Над селото”, с площ 808  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

94. Имот с номер 049012 , м. „Над селото”, с площ 6 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

95. Имот с номер 049013 , м. „Над селото”, с площ 719  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

96. Имот с номер 049014 , м. „Над селото”, с площ 4 166  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

97. Имот с номер 049031 , м. „Над селото”, с площ 16  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

98. Имот с номер 049033 , м. „Над селото”, с площ 23  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

99. Имот с номер 049042 , м. „Над селото”, с площ 306  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

100. Имот с номер 049043 , м. „Над селото”, с площ 5 146  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

101. Имот с номер 049045 , м. „Над селото”, с площ 976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

Б/ За землището на с.Сапарево, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер 000469, м. „Ръжана”, с площ 40 245кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

2. Имот с номер 000683, м. „Лъкатица”, с площ 4 506кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

3. Имот с номер 000684, м. „Лъкатица”, с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000682, м. „Лъкатица”, с площ 2 000кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5. Имот с номер 000685, м. „Лъкатица”, с площ 7 179кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

6. Имот с номер 000701, м. „Лъкатица”, с площ 24 613кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

7. Имот с номер 000323 м. „Фусара”, с площ 17 598 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория VІІІ

8. Имот с номер  000419 , м. „Лъкатица”, с площ 17 711  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

9. Имот с номер  000428 , м. „Лъкатица”, с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

10. Имот с номер  000526 , м. „Семчин”, с площ  4 699  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

11. Имот с номер  042014 , м. „Св.Илия”, с площ 74 226  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

12. Имот с номер  000607 , м. „Прогоно”, с площ 8 472  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

13. Имот с номер  000620 , м. „Лъкатица”, с площ 4 000  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

14. Имот с номер 000700, м. „Лъкатица”, с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

            15. Имот с номер 000322, м. „Говедарнико”, с площ 12 560 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория  VІІІ

16. Имот с номер 000348, м. „Боневица”, с площ 15 100 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

17. Имот с номер 000374 , м. „Душкевица”, с площ 9 484  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  V

18.Имот с номер 000416, м. „Под Бански път”, с площ  550  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

 19. Имот с номер  000421 , м. „Ръжана”, с площ 1 397кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  Х

20. Имот с номер  000440 , м. „Лъкатица”, с площ 13 439  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

21. Имот с номер  000450 , м. „Лъкатица”, с площ 73 269  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

22. Имот с номер  000486 , м. „Ръжана”, с площ 83 517  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

23. Имот с номер  000501 , м. „Белите камъчета”, с площ 10 806  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

24. Имот с номер  000537 , м. „Айдаров валог”, с площ  20 573  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

25. Имот с номер  000539 , м. „Семчин”, с площ 3 085  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

26. Имот с номер  000547 , м. „Лъкатица”, с площ 86 291  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

27. Имот с номер  000554 , м. „Ръжана”, с площ 13 567  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

28. Имот с номер  000588 , м. „Лъкатица”, с площ 200  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

29. Имот с номер  031560 , м. „Прогоно”, с площ  7 539  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

30. Имот с номер  033050, м. „Крами дол”, с площ  2 905  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

31. Имот с номер  045093, м. „Джуганица”, с площ  449  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

32. Имот с номер  049050 , м. „Над селото”, с площ  643   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

33. Имот с номер  049052 , м. „Над селото”, с площ 295   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

34.  Имот с номер  000469 , м. „Ръжана”, с площ 40 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

35. Имот с номер  000621 , м. „Лъкатица”, с площ  1 924  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

36. Имот с номер  043007 , м. „Никлин камък”, с площ 5 262  кв.м. н.т.п.:пасище, мера,  категория Х

37. Имот с номер  000384 , м. „Дърляница”, с площ 163 408  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

38. Имот с номер  000425 , м. „Марко”, с площ 65 144  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

39. Имот с номер  000474 , м. „Ръжана”, с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

40. Имот с номер  000491 , м. „Белите камъчета”, с площ 11 481  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

41. Имот с номер 000591 , м. „Семчин”, с площ 605  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

42. Имот с номер 045118 , м. „Крами дол”, с площ 716  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

43. Имот с номер 063016 , м. „Душкевица”, с площ 581  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

44. Имот с номер 000447 , м. „Лъкатица”, с площ 120 688  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

45. Имот с номер 021001 , м. „Пазарски път”, с площ 689  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

46. Имот с номер 021014 , м. „Пазарлски път”, с площ 1 206  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

47. Имот с номер 021023 , м. „Рударски път”, с площ 400  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

48. Имот с номер 021025 , м. „Пазарски път”, с площ  1 134  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

49. Имот с номер 021036 , м. „Рударски път”, с площ 979  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

50. Имот с номер 021045 , м. „Рударски път”, с площ 381  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

51. Имот с номер 021048 , м. „Рударски път”, с площ 327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

52. Имот с номер 021049, м. „Рударски път”, с площ 384  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

53. Имот с номер 021060 , м. „Рударски път”, с площ 268  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

54. Имот с номер 021061 , м. „Рударски път”, с площ 341  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

55. Имот с номер 021092 , м. „Рударски път”, с площ 752  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

56. Имот с номер 021097 , м. „Пазарски път”, с площ 825  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

57. Имот с номер 021103 , м. „Пазарски път”, с площ 481  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

58. Имот с номер 021105 , м. „Пазарски път”, с площ 226  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

59. Имот с номер 021121 , м. „Гьоло”, с площ 513  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

60. Имот с номер 021142 , м. „Пазарски път”, с площ 5 358  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

61. Имот с номер 021170 , м. „Рударски път”, с площ 318  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

62. Имот с номер 021172 , м. „Рударски път”, с площ 1 222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

63. Имот с номер 021174 , м. „Пазарски път”, с площ 9 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

64. Имот с номер 021176 , м. „Пазарски път”, с площ  1 636  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

65. Имот с номер 021177 , м. „Пазарски път”, с площ 914  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

66. Имот с номер 027006 , м. „Сапаревски път”, с площ 2 669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

67. Имот с номер 027007 , м. „Пазарски път”, с площ 15 301  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

68. Имот с номер 027009 , м. „Канапишки път”, с площ 454  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

69. Имот с номер 027008 , м. „Пазарски път”, с площ 1 014  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

70. Имот с номер 027010 , м. „Пазарски път”, с площ 467  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

71. Имот с номер 027013 , м. „Пазарски път”, с площ 1 267  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

72. Имот с номер 027017 , м. „Пазарски път”, с площ 3 444  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

73. Имот с номер 027018 , м. „Пазарски път”, с площ 727  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

74. Имот с номер 027019 , м. „Пазарски път”, с площ 930  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

75. Имот с номер 027023 , м. „Пазарски път”, с площ  1 439  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

76. Имот с номер 027028 , м. „Под бански път”, с площ 285  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

77. Имот с номер 027031 , м. „Пазарски път”, с площ 885  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

78. Имот с номер 027033 , м. „Пазарски път”, с площ 348  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

79. Имот с номер 027035 , м. „Пазарски път”, с площ 452  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

80. Имот с номер 027042 , м. „Пазарски път”, с площ 583  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

81. Имот с номер 027044 , м. „Пазарски път”, с площ 1 737  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

82. Имот с номер 027053 , м. „Пазарски път”, с площ 1 670  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

83. Имот с номер 028007 , м. „Ханчето”, с площ 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

84. Имот с номер 029003 , м. „Душкевица”, с площ 6 746  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

85. Имот с номер 029004 , м. „Белата ракита”, с площ  1 877  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

86.Имот с номер 029005 , м. „Душкевица”, с площ 1 012  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

87. Имот с номер 029008 , м. „Душкевица”, с площ 1 116  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

88. Имот с номер 029011 , м. „Душкевица”, с площ 497  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

89. Имот с номер 029029 , м. „Душкевица”, с площ 1 334  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

90. Имот с номер 029033 , м. „Душкевица”, с площ 2 379  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

91. Имот с номер 029036 , м. „Душкевица”, с площ 165  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

92. Имот с номер 029042 , м. „Душкевица”, с площ 242  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

93. Имот с номер 029050 , м. „Душкевица”, с площ 11 635  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

94. Имот с номер 029044 , м. „Завоя”, с площ 2 153  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

95. Имот с номер 034002 , м. „Стубело”, с площ 30 550  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

96. Имот с номер 034007 , м. „Стубело”, с площ 991  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

97. Имот с номер 034010 , м. „Стубело”, с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

98. Имот с номер 035001 , м. „Стубело”, с площ 1 666  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

99. Имот с номер 035002 , м. „Стубело”, с площ 1 357  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

100. Имот с номер 035003 , м. „Стубело”, с площ 1 360  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

101. Имот с номер 035004 , м. „Стубело”, с площ 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

102. Имот с номер 035013 , м. „Стубело”, с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

103. Имот с номер 035015 , м. „Завоя”, с площ 7 054  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

104. Имот с номер 035017 , м. „Завоя”, с площ 2 143  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

105. Имот с номер 035020 , м. „Завоя”, с площ 6 935  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

106. Имот с номер 035024 , м. „Завоя”, с площ 511  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

107. Имот с номер 037002 , м. „Джубрена”, с площ 1 905  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

108. Имот с номер 038001 , м. „Белата ракита”,  с площ 1 469  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

109. Имот с номер 038002 , м. „Завоя”, с площ 1 154  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

110. Имот с номер 038007 , м. „Белата ракита”, с площ 11 218  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

111. Имот с номер 038012 , м. „Белата ракита”, с площ 1 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

112. Имот с номер 038013 , м. „Белата ракита”, с площ 16 920  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

113. Имот с номер 038019 , м. „Белата ракита”, с площ 1 219  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

114. Имот с номер 038021 , м. „Белата ракита”,  с площ 6 457  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

115. Имот с номер 038029 , м. „Белата ракита”, с площ 1 446  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

116. Имот с номер 038038 , м. „Пръдла”, с площ 740  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

117. Имот с номер 038041 , м. „Завоя”, с площ 965  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

118. Имот с номер 038043 , м. „Белата ракита”, с площ 673  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

119. Имот с номер 038045 , м. „Белата ракита”, с площ 3 600  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ.

120. Имот с номер 038061 , м. „Белата ракита”, с площ 363  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

121. Имот с номер 038068 , м. „Белата ракита”, с площ 1 094  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

122. Имот с номер 038077 , м. „Белата ракита”, с площ 12 959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

123. Имот с номер 038079 , м. „Белата ракита”, с площ 48 467  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

124. Имот с номер 043009 , м. „Никлин камък”, с площ 1 435  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

125. Имот с номер 045052 , м. „Крами дол”, с площ 373  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

126. Имот с номер 045112 , м. „Крами дол”, с площ 1 313  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

127. Имот с номер 045122 , м. „Крами дол”, с площ 207  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

128. Имот с номер 045128 , м. „Крами дол”, с площ 6 230  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

129. Имот с номер 045130 , м. „Крами дол”, с площ 1 800  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

130. Имот с номер 054441 , м. „Лакатица”, с площ 198  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

За землището на с.Овчарци, община Сапарева баня – общо  ползване

 

1. Имот с номер  000003 , м. „Джерман”, с площ  8 558   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

2. Имот с номер  000022 , м. „Алачица” с площ  1 485   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3. Имот с номер  000074 , м. „Горен рид”, с площ  10 745   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

4. Имот с номер  010096 , м. „Света Троица”, с площ   919   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория V

5. Имот с номер  010127 , м. „Света Троица”, с площ  1 109   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория V

6. Имот с номер  017046 , м. „Селище” с площ   222   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

7. Имот с номер  027026 , м. „Могилите”, с площ   1 728   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

8. Имот с номер  027029 , м. „Горен рид”, с площ    844   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

9. Имот с номер  027044 , м. „Горен рид”, с площ   195   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

10. Имот с номер  027048 , м. „Горен рид”, с площ   288   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

11. Имот с номер  027051 , м. „Горен рид”, с площ   334   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

12. Имот с номер  028032 , м. „Герено”, с площ   392   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

13. Имот с номер  029097 , м. „Беговица”, с площ   893   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

14. Имот с номер 000006 , м. „Джерман”,  с площ 54 050  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

15. Имот с номер 000032 , м. „Джерман”,  с площ 574  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16.  Имот с номер 000064 , м. „През реката”,  с площ 1 027  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 000065 , м. „През реката”,  с площ 1 449  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

18.  Имот с номер 000069 , м. „Прогоно”,  с площ  1 080  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

19. Имот с номер 000079 , м. „Св.Богородица”,  с площ   4 371  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

20. Имот с номер 000177 , м. „Св.Богородица”,  с площ  575  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х.

21. Имот с номер 000178 , м. „Св.Богородица”,  с площ  9 492  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

22. Имот с номер 014072 , м. „Блатото”,  с площ  530  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

23. Имот с номер 014103 , м. „Блатото”,  с площ  1 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

24. Имот с номер 014117 , м. „Блатото”,  с площ  5 235  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

25. Имот с номер 014127 , м. „Фудиня”,  с площ  3 717  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

26. Имот с номер 014243 , м. „Фудиня”,  с площ  308  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

27. Имот с номер 014268 , м. „Блатото”,  с площ 3 230  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

28. Имот с номер 014279 , м. „Прогоно”,  с площ  37  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

29. Имот с номер 014282,  м. „Блатото”,  с площ  1 874  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

30. Имот с номер 014300 , м. „Прогоно”,  с площ  1 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

31. Имот с номер 014303 , м. „Фудиня”,  с площ  882  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

32. Имот с номер 014316 , м. „Блатото”,  с площ  4 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

33. Имот с номер 014318 , м. „Прогоно”,  с площ  1 474  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

34. Имот с номер 014320 , м. „Прогоно”,  с площ  1 048  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

35. Имот с номер 014322 , м. „Прогоно”,  с площ  7 932  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

36. Имот с номер 014337 , м. „Фудиня”,  с площ  2 957  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

38. Имот с номер 015031 , м. „Банско”,  с площ  584  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

39. Имот с номер 015041 , м. „Банско”,  с площ  140  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

40. Имот с номер 016111 , м. „Мерата”,  с площ  7 674  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

41. Имот с номер 016127 , м. „Мерата”,  с площ  779  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

42. Имот с номер 016140 , м. „Мерата”,  с площ  1 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

43. Имот с номер 017084 , м. „Стубело”,  с площ  1 603  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

44. Имот с номер 017111 , м. „Прогоно”,  с площ  973  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

45. Имот с номер 017113 , м. „Селище”,  с площ  2 504  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

46. Имот с номер 017127 , м. „Прогоно”,  с площ  1 099  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

47. Имот с номер 018111 , м. „Дабевица”,  с площ  1 568 кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

48. Имот с номер 018209 , м. „Грабежо”,  с площ  2 037  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

49. Имот с номер 018216 , м. „Дабевица”,  с площ  233  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

50. Имот с номер 018220 , м. „Грабежо”,  с площ  348  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

51. Имот с номер 018280 , м. „Дабевица”,  с площ  92  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

52. Имот с номер 018288 , м. „Дабевица”,  с площ  6 899  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

53. Имот с номер 018295 , м. „Грабежо”,  с площ  10 793  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

54. Имот с номер 019009 , м. „През реката”,  с площ  1 554  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

55. Имот с номер 019012 , м. „През реката”,  с площ  280  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

56. Имот с номер 019018 , м. „Горица”,  с площ  25  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

57. Имот с номер 019019 , м. „Горица”,  с площ  1 331  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

58. Имот с номер 019020 , м. „Горица”,  с площ  1 565  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

59. Имот с номер 019022 , м. „Горица”,  с площ  802  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

60. Имот с номер 019023 , м. „През реката”,  с площ  2 705  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

61. Имот с номер 020021 , м. „Горица”,  с площ  1 873  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

62. Имот с номер 020110 , м. „Мосто”,  с площ  1 081  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

63. Имот с номер 020113 , м. „Горица”,  с площ  369  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

64. Имот с номер 020135 , м. „Горица”,  с площ  830  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

65. Имот с номер 020136 , м. „Горица”,  с площ  1 686  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

66. Имот с номер 020141 , м. „Горица”,  с площ  3 654  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

67. Имот с номер 020143 , м. „Мосто”,  с площ  642  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

68. Имот с номер 020145 , м. „Горица”,  с площ  2 197  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

69. Имот с номер 020148 , м. „Горица”,  с площ  1 665  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

70. Имот с номер 026019 , м. „Св.Богородица”,  с площ  959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

71. Имот с номер 026034 , м. „Герено”,  с площ  1 065  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

72. Имот с номер 026057 , м. „Герено”,  с площ  51  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

73. Имот с номер 029073 , м. „Св.Богородица”,  с площ  436  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

74. Имот с номер 029077 , м. „Св.Богородица”,  с площ  349  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

75. Имот с номер 030008 , м. „Долците”,  с площ  8 083  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

76. Имот с номер 030079 , м. „Долците”,  с площ  4 337  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

77. Имот с номер 030080 , м. „Долците”,  с площ  3 146  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

 

 

 

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

 За землището на с.Овчарци, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер  027022, м. „Горен рид”, с площ   23013   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

2. Имот с номер  043001 , м. „Змиярнико”, с площ   13864   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3. Имот с номер  043004 , м. „Змиярнико”, с площ   16 393   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

4. Имот с номер 000030 , м. „Джерман”,  с площ 6 112  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 020049 , м. „Горица”,  с площ  10 870  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

6. Имот с номер 020138 , м. „Горица”,  с площ  7 849  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

7. Имот с номер  000045, м. „Лозарски рид”, с площ  46 214   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

8. Имот с номер  018146 , м. „Мерата”, с площ  21 520   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

9. Имот с номер  029109 , м. „Беговица”, с площ   799   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

10. Имот с номер  029135 , м. „Беговица”, с площ   391   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

11. Имот с номер  029145 , м. „Беговица”, с площ   954   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

12. Имот с номер  030019 , м. „Кузни бунар”, с площ   572   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

13. Имот с номер  043005 , м. „Змиярнико”, с площ   4612   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

14. Имот с номер  043006 , м. „Змиярнико”, с площ   47284   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

15. Имот с номер  043020 , м. „Змиярнико”, с площ   3 890   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

16. Имот с номер 000010 , м. „Джерман”,  с площ  27 049  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

17. Имот с номер 000036 , м. „Джерман”,  с площ  1 500  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

18. Имот с номер 000040 , м. „Джерман”,  с площ  1 300  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

19. Имот с номер 000054 , м. „Рафуденица”,  с площ  73 044  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

20. Имот с номер 000182 , м. „Джерман”,  с площ  24 990  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

21. Имот с номер 000184 , м. „Джерман”,  с площ  11 499  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

22. Имот с номер 010095 , м. „Св.Троица”,  с площ  4 480  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория V

23. Имот с номер 013058 , м. „Чучките”,  с площ  894  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

24. Имот с номер 013088,  м. „Чучките”,  с площ  680  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

25. Имот с номер 014005 , м. „Св.Троица”,  с площ  1 311  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

26. Имот с номер 014052 , м. „Блатото”,  с площ  9 768  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

27. Имот с номер 014063 , м. „Горни ливади”,  с площ  1 233  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

28. Имот с номер 014064 , м. „Горни ливади”,  с площ  669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

29. Имот с номер 014081 , м. „Блатото”,  с площ  2 186  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

30. Имот с номер 014115 , м. „Джорговица”,  с площ  1 510  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

31. Имот с номер 014185 , м. „Фудиня”,  с площ  3 572  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

32. Имот с номер 014208 , м. „Горни ливади”,  с площ  5 591  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

33. Имот с номер 014244 , м. „Фудиня”,  с площ  3 301  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

34. Имот с номер 014283 , м. „Блатото”,  с площ  1 234  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

35. Имот с номер 014298 , м. „Прогоно”,  с площ  2 356  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

36. Имот с номер 014307 , м. „Прогоно”,  с площ  16 028  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

37. Имот с номер 014311 , м. „Фудиня”,  с площ  2 686  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

38. Имот с номер 014313 , м. „Фудиня”,  с площ  2 990  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

39. Имот с номер 014317 , м. „Прогоно”,  с площ  1 412  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

40.Имот с номер 014325 , м. „Рафуденица”,  с площ  2 517  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

41. Имот с номер 015033 , м. „Банско”,  с площ  1 480  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

42. Имот с номер 015044 , м. „Фудиня”,  с площ  259  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

43. Имот с номер 015061 , м. „Банско”,  с площ  538  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

44. Имот с номер 016017 , м. „Мерата”,  с площ  4 555  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

45. Имот с номер 016033 , м. „Дръндарица”,  с площ  362  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

46. Имот с номер 016043 , м. „Дръндарица”,  с площ  3 564  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

47. Имот с номер 016074 , м. „Мерата”,  с площ  1 735  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

48. Имот с номер 016084 , м. „Дръндарица”,  с площ  2 257  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

49. Имот с номер 016113 , м. „Мерата”,  с площ  2 204  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

50. Имот с номер 016130 , м. „Мерата”,  с площ  33 778  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

51. Имот с номер 016143 , м. „Дръндарица”,  с площ  2 315  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

52. Имот с номер 017058 , м. „Селище”,  с площ  3 335  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

53. Имот с номер 017060 , м. „Селище”,  с площ  13653  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

54. Имот с номер 017070 , м. „Прогоно”,  с площ  2 285  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

55. Имот с номер 017126 , м. „Прогоно”,  с площ  782  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

56. Имот с номер 017129 , м. „Прогоно”,  с площ  669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

57. Имот с номер 017134 , м. „Прогоно”,  с площ  279  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

58. Имот с номер 017135 , м. „Прогоно”,  с площ  529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

59. Имот с номер 017136 , м. „Прогоно”,  с площ  221  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

60. Имот с номер 017137 , м. „Прогоно”,  с площ  327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

61. Имот с номер 017140 , м. „Прогоно”,  с площ  1 844  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

62. Имот с номер 017144 , м. „Селище”,  с площ  2 256  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

63. Имот с номер 018022 , м. „Горица”,  с площ  5 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

64. Имот с номер 018025 , м. „Горица”,  с площ  655  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

65. Имот с номер 018031 , м. „Мерата”,  с площ  1 793  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

66. Имот с номер 018050 , м. „Мерата”, с площ  1 792  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

67. Имот с номер 018081 , м. „Дабо”,  с площ  1 316  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

68. Имот с номер 018087 , м. „Керпиница”,  с площ  3 548  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

69. Имот с номер 018095 , м. „Керпиница”,  с площ  4 842  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

70. Имот с номер 018097 , м. „Дабо”,  с площ  2 282  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

71. Имот с номер 018100 , м. „Дабевица”,  с площ  1 040  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

72. Имот с номер 018143 , м. „Дабо”,  с площ  1 438  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

73. Имот с номер 018160 , м. „Грабежо”,  с площ  8 115  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

74. Имот с номер 018165 , м. „Дабевица”,  с площ  1 132  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

75. Имот с номер 018223 , м. „Дабевица”,  с площ  67  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

76. Имот с номер 018225 , м. „Дабевица”,  с площ  321  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

77. Имот с номер 018240 , м. „Дабо”,  с площ  899  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

78. Имот с номер 018262 , м. „Мерата”,  с площ  3 957  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

79. Имот с номер 018263 , м. „Мерата”,  с площ  334  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

80. Имот с номер 018265 , м. „Горица”,  с площ  3 150  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

81. Имот с номер 018272 , м. „Горица”,  с площ  15 660  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

82. Имот с номер 018294 , м. „Грабежо”,  с площ  687  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

83. Имот с номер 019006 , м. „През реката”,  с площ  1 449  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

84. Имот с номер 019027 , м. „През реката”,  с площ  264  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

85. Имот с номер 020001 , м. „Мосто”,  с площ  4 695  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

86. Имот с номер 020022 , м. „Горица”,  с площ  3 619  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

87. Имот с номер 020055 , м. „Горица”,  с площ  3 323  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

88. Имот с номер 020056 , м. „Горица”,  с площ  762  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

89. Имот с номер 020081 , м. „Мосто”,  с площ  7 241  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

90. Имот с номер 020116 , м. „Горица”,  с площ  3 150  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

91. Имот с номер 020118 , м. „Горица”,  с площ  4 428  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

92. Имот с номер 020119 , м. „Горица”,  с площ  997  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

93. Имот с номер 020130 , м. „Горица”,  с площ  830  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

94. Имот с номер 020133 , м. „Горица”,  с площ  2 898  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

95. Имот с номер 020147 , м. „Горица”,  с площ  2 116  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

96. Имот с номер 021034 , м. „През реката”,  с площ  2 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

97. Имот с номер 024002 , м. „Селище”,  с площ  2 742  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

98. Имот с номер 025038 , м. „Горица”,  с площ  2 007  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

99. Имот с номер 026022 , м. „Св.Богородица”,  с площ  16 529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

100. Имот с номер 028062 , м. „Фудиня”,  с площ  222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

101. Имот с номер 029123 , м. „Беговица”,  с площ  1 129  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

102. Имот с номер 030072 , м. „Долците”,  с площ  1 756  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

 

 

 

 

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

За землището на с.Ресилово, община Сапарева баня

1.  Имот с номер  000105 , м. „Маноилица”, с площ   913   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

2. Имот с номер  001006 , м. „Самоковско шосе”, с площ  4756   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

3. Имот с номер  001008 , м. „Самоковско шосе”, с площ   472   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

4. Имот с номер  020112 , м. „Маноилица”, с площ   462   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

5. Имот с номер 000012 , м. „Долна мера”, с площ 58 030  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

6. Имот с номер 000049 , м. „Долиня”, с площ 1 296  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7. Имот с номер 000072 , м. „Маноилица”, с площ 17 999  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

8. Имот с номер 000083 , м. „Ярбашия”, с площ 90 072  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

9. Имот с номер 000997 , м. „Маноилица”, с площ 3 062  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

10. Имот с номер 007173,  м. „Кориите”, с площ 1 556  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 008076 , м. „Корията”, с площ 2 791  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 016107, м. „Зад ридо”, с площ 351  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

13. Имот с номер 020135 , м. „Киразлъко”, с площ 1 038  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

14. Имот с номер 031010 , м. „У реката”, с площ 1 621  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15. Имот с номер 036051 , м. „Стеживо”, с площ 3 695  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 036052 , м. „Стеживо”, с площ 1 037  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 036054 , м. „Стеживо”, с площ 1 976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 036087 , м. „Стеживо”, с площ 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 036088,  м. „Стеживо”, с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20. Имот с номер 036096 , м. „Стеживо”, с площ 1 427  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 038070 , м. „Карагюр”, с площ 1 179  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 039013 , м. „Маноилица”, с площ 3 824  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

  За землището на с.Ресилово, община Сапарева баня – индивидуално ползване

 

1. Имот с номер  003097 , м. „Средна мера”, с площ   7889   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

2. Имот с номер 000015 , м. „Средна мера”, с площ 10 992  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. Имот с номер 000016 , м. „Мерата”, с площ 33 477  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. Имот с номер 000051 , м. „Долиня”, с площ 10 843  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 000123 , м. „Маноилица”, с площ 11 173  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

6. Имот с номер 007323 , м. „Стубело”, с площ 34 147  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

7. Имот с номер 009248 , м. „Средните”, с площ 34 629  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. Имот с номер 038071 , м. „Карагюр”, с площ 22 861  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер  003001 , м. „Средна мера”, с площ   17613   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

10. Имот с номер  003098 , м. „Средна мера”, с площ   12580   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

11. Имот с номер 000128 , м. „Долна мера”, с площ 83 748  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 007313 , м. „Стубело”, с площ 17 022  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. Имот с номер 007316 , м. „Стубело”, с площ 9 075  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

14. Имот с номер 009271 , м. „Средните”, с площ 3 416  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15. Имот с номер 013012 , м. „Карачовица”, с площ 6 715  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 013019 , м. „Карачовица”, с площ 729  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 013025 , м. „Карачовица”, с площ 996  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 013028 , м. „Карачовица”, с площ 2 290  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 013038 , м. „Карачовица”, с площ 646  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20. Имот с номер 013049 , м. „Карачовица”, с площ 611  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 014043 , м. „Карачовица”, с площ 1 313  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 014062 , м. „Карачовица”, с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 014063 , м. „Карачовица”, с площ 799  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 016162 , м. „На ридо”, с площ 174 927  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

25. Имот с номер 017178 , м. „Долиня”, с площ 1 710  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 018003 , м. „Под вадата”, с площ 525  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

27. Имот с номер 022079 , м. „Аджибримица”, с площ 4 039  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

28. Имот с номер 022128 , м. „Аджибримица”, с площ 599  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

29. Имот с номер 022131 , м. „Аджибримица”, с площ 14 430  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

30. Имот с номер 034020 , м. „Вол

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

           А/  За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 

1.Имот с идентификатор 65365.210.231, с площ 485 849кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

2. Имот с идентификатор 65365.210.158, м. "Св.Стефан", с площ 12 252 кв.м., н.т.п.: ливада.

3. 1. Имот с идентификатор 65365.58.4, с площ 3 125кв.м., н.т.п.: пасище с храсти, м. „Под ридо".

4.Имот с идентификатор 65365.29.130, с площ 1 580кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Ридо".

5.Имот с идентификатор 65365.29.55, с площ 1 276кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо".

 

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

А/ За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 

1.Имот с идентификатор 65365.43.124, с площ 206 282кв.м., н.т.п.: пасище, мера , м. „ Под ридо".

2.Имот с идентификатор 65365.58.3, с площ 11 986кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

3.Имот с идентификатор 65365.43.150, с площ 3 498кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „Ридо".

4.Имот с идентификатор 65365.43.119, с площ 81 497кв.м., н.т.п.: пасище, мера, м. „ Под ридо".

5.Имот с идентификатор 65365.23.217, с площ 1 808 кв.м., н.т.п.:

пасище.

6.Имот с идентификатор 65365.23.542, с площ 951 кв.м., н.т.п.:

Пасище

7.Имот с идентификатор 65365.23.285, с площ 2 870 кв.м., н.т.п.:

пасище.

8.Имот с идентификатор 65365.23.288, с площ 1 017 кв.м., н.т.п.:

пасище.

9.Имот с идентификатор 65365.215.8, с площ 102 359 кв.м., н.т.п.:

Ливада, местност „Вировете".

         10.Имот с идентификатор 65365.47.6, с площ 176кв.м., н.т.п.: пасище.

11.Имот с идентификатор 65365.215.5, с площ 34 375кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

12.Имот с идентификатор 65365.210.230, с площ 3 244кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

13.Имот с идентификатор 65365.45.7, с площ 1 692кв.м., н.т.п.: пасище.

14.Имот с идентификатор 65365.33.20, с площ 332кв.м., н.т.п.: пасище.

15.Имот с идентификатор 65365.26.49, с площ 609кв.м., н.т.п.: пасище.

16.Имот с идентификатор 65365.32.129, с площ 3 097кв.м., н.т.п.: пасище.

17.Имот с идентификатор 65365.32.113, с площ 8 857кв.м., н.т.п.: пасище.

18.Имот с идентификатор 65365.39.13, с площ 5 837кв.м., н.т.п.: пасище.

19.Имот с идентификатор 65365.20.96, с площ  39кв.м., н.т.п.: пасище.

20.Имот с идентификатор 65365.29.2, с площ 2 863кв.м., н.т.п.: пасище.

21.Имот с идентификатор 65365.34.23, с площ 1 507кв.м., н.т.п.: пасище.

22.Имот с идентификатор 65365.34.22, с площ 6236кв.м., н.т.п.: пасище.

23.Имот с идентификатор 65365.33.238, с площ 229кв.м., н.т.п.: пасище.

24.Имот с идентификатор 65365.210.14, с площ 2752кв.м., н.т.п.: пасище.

25.Имот с идентификатор 65365.56.2, с площ 5 634кв.м., н.т.п.: пасище.

26.Имот с идентификатор 65365.33.202, с площ 80кв.м., н.т.п.: пасище.

27.Имот с идентификатор 65365.33.193, с площ 65кв.м., н.т.п.: пасище.

28.Имот с идентификатор 65365.9.29, с площ 2 981кв.м., н.т.п.: пасище.

29.Имот с идентификатор 65365.8.176, с площ 1 214кв.м., н.т.п.: пасище.

30.Имот с идентификатор 65365.16.150, с площ 1 813кв.м., н.т.п.: пасище.

31.Имот с идентификатор 65365.14.85, с площ 6 383кв.м., н.т.п.: пасище.

32.Имот с идентификатор 65365.14.79, с площ 1 772кв.м., н.т.п.: пасище.

33.Имот с идентификатор 65365.14.78, с площ 4 691кв.м., н.т.п.: пасище.

34.Имот с идентификатор 65365.47.91, с площ 3 202кв.м., н.т.п.: пасище.

35.Имот с идентификатор 65365.32.264, с площ 2 129кв.м., н.т.п.: пасище.

36.Имот с идентификатор 65365.31.66, с площ 337кв.м., н.т.п.: пасище.

37.Имот с идентификатор 65365.38.18, с площ 12 222кв.м., н.т.п.: пасище.

 38.Имот с идентификатор 65365.34.91, с площ 2 229кв.м., н.т.п.: пасище.

42.Имот с идентификатор 65365.23.498, с площ 968кв.м., н.т.п.:

пасище.

44.Имот с идентификатор 65365.9.31, с площ 2 973кв.м., н.т.п.: пасище.

45.Имот с идентификатор 65365.2.44, с площ 181кв.м., н.т.п.: пасище.

46.Имот с идентификатор 65365.2.27, с площ 1 113кв.м., н.т.п.: пасище.

47.Имот с идентификатор 65365.32.320, с площ 113кв.м., н.т.п.: пасище.

48.Имот с идентификатор 65365.2.8, с площ 17 589кв.м., н.т.п.: пасище.

49.Имот с идентификатор 65365.2.68, с площ 15 607кв.м., н.т.п.: пасище.

50.Имот с идентификатор 65365.34.8, с площ 25 694кв.м., н.т.п.: пасище.

51.Имот с идентификатор 65365.40.33, с площ 1 419кв.м., н.т.п.: пасище.

52.Имот с идентификатор 65365.32.245, с площ 3 277кв.м., н.т.п.: пасище.

 53.Имот с идентификатор 65365.35.103, с площ 1 455кв.м., н.т.п.: пасище.

54.Имот с идентификатор 65365.25.377, с площ 522кв.м., н.т.п.: пасище.

55.Имот с идентификатор 65365.35.105, с площ 2776кв.м., н.т.п.: пасище.

56.Имот с идентификатор 65365.36.102, с площ 9 058кв.м., н.т.п.: пасище.

57.Имот с идентификатор 65365.215.6, с площ 9 917кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

58.Имот с идентификатор 65365.43.40, с площ 1 172кв.м., н.т.п.: пасище.

59.Имот с идентификатор 65365.58.239, с площ 13 664кв.м., н.т.п.: пасище.

60.Имот с идентификатор 65365.37.33, с площ 13 434кв.м., н.т.п.: пасище.

61. Имот с идентификатор 65365.34.122, м. "Джуганица", с площ 298 кв.м., н.т.п.: ливада.

62. Имот с идентификатор 65365.24.197, м. "Кован таш", с площ 409 кв.м., н.т.п.: ливада.

63. Имот с идентификатор 65365.1.9, м. "Краище/Криви дол", с площ 9 791 кв.м., н.т.п.: ливада.

64. Имот с идентификатор 65365.2.1, м. "Краище/Криви дол", с площ 6 152 кв.м., н.т.п.: ливада.

65. Имот с идентификатор 65365.34.117, м. "Джуганица", с площ 52 кв.м., н.т.п.: ливада.

66. Имот с идентификатор 65365.34.120, м. "Джуганица", с площ 139 кв.м., н.т.п.: ливада.

67. Имот с идентификатор 65365.34.159, м. "Джуганица", с площ 286 кв.м., н.т.п.: ливада.

68. Имот с идентификатор 65365.34.160, м. "Джуганица", с площ 223 кв.м., н.т.п.: ливада.

69.Имот с идентификатор 65365.215.4, м. "Вировете", с площ 125 472 кв.м., н.т.п.: ливада.

 

 

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

 За землището на  с.Сапарево, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер 000430, м. „Лъкатица", с площ 83 389кв.м. н.т.п.: пасище с храсти.

2. Имот с номер 000504, м. „Мулетарника", с площ 101 922кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

3. Имот с номер 000505, м. „Мулетарника", с площ 9809кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000613, м. „Белите камънчета", с площ 5 907кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5. Имот с номер 000324, м. „Копана могила", с площ 3 818  кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория  VІІІ

6. Имот с номер 000325, м. „Шумнати рид ", с площ 68 203 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

7. Имот с номер 000328, м. „Шумнати рид", с площ 18 183 кв.м. н.т.п.: пасище, мера категория ІХ

8. Имот с номер 000331, м. „Дърляница", с площ 42 773 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

9. Имот с номер 000339, м. „Шарбан", с площ 6 112 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

10. Имот с номер 000360 , м. „Семчин дере", с площ 1767 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

11. Имот с номер 000364 , м. „Семчин", с площ  1 348  кв.м. н.т.п.: пасище, мера, ,  категория V

12. Имот с номер 000371 , м. „Голяма Орница", с площ 554    кв.м. н.т.п.: пасище, мера, ,  категория ІХ

13. Имот с номер 000386  , м. „Джубрена", с площ 3 272  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

14. Имот с номер 000389 , м. „Джубрена", с площ  24 531 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

15. Имот с номер 000390 , м. „Джубрена", с площ 21 045  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

16. Имот с номер  000400 , м. „Под бърдо", с площ  17 392 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

17. Имот с номер 000415 , м. „Под Бански път", с площ 5 687  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

18. Имот с номер  000426 , м. „Марко", с площ 16 044  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

19. Имот с номер  000431 , м. „Лъкатица", с площ 16 695  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

20. Имот с номер  000477 , м. „Ръжана", с площ 8 167  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

21. Имот с номер  000492 , м. „Белите камъчета", с площ 6 629  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

22. Имот с номер  000493 , м. „Белите камъчета", с площ 196 318  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

23. Имот с номер  000495 , м. „Клинчар", с площ  8 039  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

24. Имот с номер  000497 , м. „Белите камъчета", с площ  6 516  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

25. Имот с номер  000499 , м. „Белите камъчета", с площ 4 486  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

26. Имот с номер  000502 , м. „Сапареваска вада", с площ  4 509  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

27. Имот с номер  000503 , м. „Сапаревска вада", с площ  4 863  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

28. Имот с номер  000516 , м. „Душкевица", с площ  21 475  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

29. Имот с номер  000525 , м. „Стубело", с площ 1 395  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

30. Имот с номер  000545 , м. „Лъкатица", с площ  128 850  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

31. Имот с номер  000546 , м. „Лъкатица", с площ 10 170  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

32. Имот с номер  005233 , м. „Църцорко малия друм", с площ 1091  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория V

33. Имот с номер  031565 , м. „Прогоно", с площ  470  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

34. Имот с номер  031571 , м. „Прогоно", с площ 809  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

35. Имот с номер  047011 , м. „Над селото", с площ 672   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

36. Имот с номер  049035 , м. „Над селото", с площ 626   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

37. Имот с номер  049049, м. „Над селото", с площ 90   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

38. Имот с номер  049053 , м. „Над селото", с площ  6160   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

39. Имот с номер  000457 , м. „Точиларска река", с площ 132823  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

40. Имот с номер  000461 , м. „Точиларска река", с площ 109962  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

41. Имот с номер  000462 , м. „Точиларска река", с площ 65718  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

42. Имот с номер  000466 , м. „Айдаров Валог", с площ 158 855  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

43. Имот с номер  000555 , м. „Точиларска река", с площ  5563 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  Х

44. Имот с номер  000604 , м. „Точиларска река", с площ 101 447  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

45. Имот с номер  000606 , м. „Лъкатица", с площ 133 155  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

46. Имот с номер  000608, м."Солище", с площ 2406  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

47. Имот с номер  000609 , м. „Стубело", с площ 30979 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

48. Имот с номер  000610 , м. „Белите камъчета", с площ 16714  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

49. Имот с номер  000611 , м. „Белите камъчета", с площ 14032  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

50. Имот с номер  000612 , м. „Белите камъчета", с площ 212251  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

51. Имот с номер  000614 , м. „Белите камъчета", с площ 16332  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

52. Имот с номер  000615 , м. „Марко", с площ 54678  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

53. Имот с номер  000616 , м. „Марко", с площ 159663  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

54. Имот с номер  000617 , м. „Лъкатаица", с площ 4060  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

55. Имот с номер  000618 , м. „Лъкатица", с площ 7936  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

56. Имот с номер  000619 , м. „Лъкатица", с площ 7220  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

57. Имот с номер  000622 , м. „Марко", с площ 2057 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

58. Имот с номер  000632 , м. „Дъбов валог", с площ 2521  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

59. Имот с номер  000378 , м. „Душкевица", с площ 16525  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

60. Имот с номер  000437 , м. „Под бърдо", с площ 582  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

61. Имот с номер  000541 , м. „Крами дол", с площ 4026  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  VІІІ

62. Имот с номер  031583 , м. „Прогоно", с площ 163  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

63. Имот с номер  048003 , м. „Над селото", с площ 2993  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

64. Имот с номер  000332 , м. „Душкевица", с площ 47028  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

65. Имот с номер  000363 , м. „Семчин дере", с площ 506 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ.

66. Имот с номер  000372 , м. „Джубрена", с площ 41 717  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

67. Имот с номер  000479 , м. „Ръжана", с площ 29982  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

68. Имот с номер  000480 , м. „Ръжана", с площ 10012  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

69. Имот с номер  000481 , м. „Ръжана", с площ 15658  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

70. Имот с номер  000482 , м. „Ръжана", с площ 5788  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

71. Имот с номер  000483 , м. „Ръжана", с площ 5284  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

72. Имот с номер  000484 , м. „Ръжана", с площ 3141  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

73. Имот с номер  000489 , м. „Белите камъчета", с площ 6918  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

74. Имот с номер  000498 , м. „Белите камъчета", с площ 45090  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

75. Имот с номер  000518 , м. „Семчин дере", с площ 148  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

76. Имот с номер  000527 , м. „Джубрена", с площ 29191  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

          77. Имот с номер  000542 , м. „Лъкатица", с площ 46139  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

          78. Имот с номер  000543 , м. „Лъкатица", с площ 14 562  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

79. Имот с номер  000544 , м. „Лъкатица", с площ 274931  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

80. Имот с номер  036002 , м. „Джубрена", с площ 1971  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ.

81. Имот с номер  042011 , м. „Куманов дол", с площ 6746  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

82. Имот с номер 000534 , м. „Над селото", с площ 17 389  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

83. Имот с номер 006052 , м. „Семчино", с площ 1 734  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

84. Имот с номер 029048 , м. „Душкевица", с площ 838  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

85. Имот с номер 045037 , м. „Крами дол", с площ 1 908  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

86. Имот с номер 045121 , м. „Крами дол", с площ 579  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

87. Имот с номер 045124 , м. „Крами дол", с площ 255  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

88. Имот с номер 047007 , м. „Над селото", с площ 432  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

89. Имот с номер 047010 , м. „Над селото", с площ 1 477  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

90. Имот с номер 047014 , м. „Над селото", с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

91. Имот с номер 048005 , м. „Над селото", с площ 456  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

92. Имот с номер 049008 , м. „Над селото", с площ 482  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

93. Имот с номер 049011 , м. „Над селото", с площ 808  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

94. Имот с номер 049012 , м. „Над селото", с площ 6 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

95. Имот с номер 049013 , м. „Над селото", с площ 719  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

96. Имот с номер 049014 , м. „Над селото", с площ 4 166  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

97. Имот с номер 049031 , м. „Над селото", с площ 16  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

98. Имот с номер 049033 , м. „Над селото", с площ 23  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

99. Имот с номер 049042 , м. „Над селото", с площ 306  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

100. Имот с номер 049043 , м. „Над селото", с площ 5 146  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

101. Имот с номер 049045 , м. „Над селото", с площ 976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

Б/ За землището на с.Сапарево, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер 000469, м. „Ръжана", с площ 40 245кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

2. Имот с номер 000683, м. „Лъкатица", с площ 4 506кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

3. Имот с номер 000684, м. „Лъкатица", с площ 1 068 572кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

4. Имот с номер 000682, м. „Лъкатица", с площ 2 000кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

5. Имот с номер 000685, м. „Лъкатица", с площ 7 179кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

6. Имот с номер 000701, м. „Лъкатица", с площ 24 613кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

7. Имот с номер 000323 м. „Фусара", с площ 17 598 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория VІІІ

8. Имот с номер  000419 , м. „Лъкатица", с площ 17 711  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

9. Имот с номер  000428 , м. „Лъкатица", с площ 884 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

10. Имот с номер  000526 , м. „Семчин", с площ  4 699  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

11. Имот с номер  042014 , м. „Св.Илия", с площ 74 226  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

12. Имот с номер  000607 , м. „Прогоно", с площ 8 472  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

13. Имот с номер  000620 , м. „Лъкатица", с площ 4 000  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

14. Имот с номер 000700, м. „Лъкатица", с площ 612 815кв.м. н.т.п.: пасище, мера.

            15. Имот с номер 000322, м. „Говедарнико", с площ 12 560 кв.м. н.т.п.: пасище, мера, категория  VІІІ

16. Имот с номер 000348, м. „Боневица", с площ 15 100 кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

17. Имот с номер 000374 , м. „Душкевица", с площ 9 484  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  V

18.Имот с номер 000416, м. „Под Бански път", с площ  550  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

 19. Имот с номер  000421 , м. „Ръжана", с площ 1 397кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория  Х

20. Имот с номер  000440 , м. „Лъкатица", с площ 13 439  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

21. Имот с номер  000450 , м. „Лъкатица", с площ 73 269  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

22. Имот с номер  000486 , м. „Ръжана", с площ 83 517  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

23. Имот с номер  000501 , м. „Белите камъчета", с площ 10 806  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

24. Имот с номер  000537 , м. „Айдаров валог", с площ  20 573  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

25. Имот с номер  000539 , м. „Семчин", с площ 3 085  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

26. Имот с номер  000547 , м. „Лъкатица", с площ 86 291  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

27. Имот с номер  000554 , м. „Ръжана", с площ 13 567  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

28. Имот с номер  000588 , м. „Лъкатица", с площ 200  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

29. Имот с номер  031560 , м. „Прогоно", с площ  7 539  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

30. Имот с номер  033050, м. „Крами дол", с площ  2 905  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

31. Имот с номер  045093, м. „Джуганица", с площ  449  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІІІ

32. Имот с номер  049050 , м. „Над селото", с площ  643   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

33. Имот с номер  049052 , м. „Над селото", с площ 295   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

34.  Имот с номер  000469 , м. „Ръжана", с площ 40 245  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

35. Имот с номер  000621 , м. „Лъкатица", с площ  1 924  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

36. Имот с номер  043007 , м. „Никлин камък", с площ 5 262  кв.м. н.т.п.:пасище, мера,  категория Х

37. Имот с номер  000384 , м. „Дърляница", с площ 163 408  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

38. Имот с номер  000425 , м. „Марко", с площ 65 144  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

39. Имот с номер  000474 , м. „Ръжана", с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

40. Имот с номер  000491 , м. „Белите камъчета", с площ 11 481  кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

41. Имот с номер 000591 , м. „Семчин", с площ 605  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

42. Имот с номер 045118 , м. „Крами дол", с площ 716  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

43. Имот с номер 063016 , м. „Душкевица", с площ 581  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

44. Имот с номер 000447 , м. „Лъкатица", с площ 120 688  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

45. Имот с номер 021001 , м. „Пазарски път", с площ 689  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

46. Имот с номер 021014 , м. „Пазарлски път", с площ 1 206  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

47. Имот с номер 021023 , м. „Рударски път", с площ 400  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

48. Имот с номер 021025 , м. „Пазарски път", с площ  1 134  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

49. Имот с номер 021036 , м. „Рударски път", с площ 979  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

50. Имот с номер 021045 , м. „Рударски път", с площ 381  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

51. Имот с номер 021048 , м. „Рударски път", с площ 327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

52. Имот с номер 021049, м. „Рударски път", с площ 384  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

53. Имот с номер 021060 , м. „Рударски път", с площ 268  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

54. Имот с номер 021061 , м. „Рударски път", с площ 341  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

55. Имот с номер 021092 , м. „Рударски път", с площ 752  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

56. Имот с номер 021097 , м. „Пазарски път", с площ 825  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

57. Имот с номер 021103 , м. „Пазарски път", с площ 481  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

58. Имот с номер 021105 , м. „Пазарски път", с площ 226  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

59. Имот с номер 021121 , м. „Гьоло", с площ 513  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

60. Имот с номер 021142 , м. „Пазарски път", с площ 5 358  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

61. Имот с номер 021170 , м. „Рударски път", с площ 318  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

62. Имот с номер 021172 , м. „Рударски път", с площ 1 222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

63. Имот с номер 021174 , м. „Пазарски път", с площ 9 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

64. Имот с номер 021176 , м. „Пазарски път", с площ  1 636  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

65. Имот с номер 021177 , м. „Пазарски път", с площ 914  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

66. Имот с номер 027006 , м. „Сапаревски път", с площ 2 669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

67. Имот с номер 027007 , м. „Пазарски път", с площ 15 301  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

68. Имот с номер 027009 , м. „Канапишки път", с площ 454  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

69. Имот с номер 027008 , м. „Пазарски път", с площ 1 014  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

70. Имот с номер 027010 , м. „Пазарски път", с площ 467  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

71. Имот с номер 027013 , м. „Пазарски път", с площ 1 267  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

72. Имот с номер 027017 , м. „Пазарски път", с площ 3 444  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

73. Имот с номер 027018 , м. „Пазарски път", с площ 727  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

74. Имот с номер 027019 , м. „Пазарски път", с площ 930  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

75. Имот с номер 027023 , м. „Пазарски път", с площ  1 439  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

76. Имот с номер 027028 , м. „Под бански път", с площ 285  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

77. Имот с номер 027031 , м. „Пазарски път", с площ 885  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

78. Имот с номер 027033 , м. „Пазарски път", с площ 348  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

79. Имот с номер 027035 , м. „Пазарски път", с площ 452  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

80. Имот с номер 027042 , м. „Пазарски път", с площ 583  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

81. Имот с номер 027044 , м. „Пазарски път", с площ 1 737  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

82. Имот с номер 027053 , м. „Пазарски път", с площ 1 670  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

83. Имот с номер 028007 , м. „Ханчето", с площ 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

84. Имот с номер 029003 , м. „Душкевица", с площ 6 746  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

85. Имот с номер 029004 , м. „Белата ракита", с площ  1 877  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

86.Имот с номер 029005 , м. „Душкевица", с площ 1 012  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

87. Имот с номер 029008 , м. „Душкевица", с площ 1 116  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

88. Имот с номер 029011 , м. „Душкевица", с площ 497  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

89. Имот с номер 029029 , м. „Душкевица", с площ 1 334  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

90. Имот с номер 029033 , м. „Душкевица", с площ 2 379  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

91. Имот с номер 029036 , м. „Душкевица", с площ 165  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

92. Имот с номер 029042 , м. „Душкевица", с площ 242  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

93. Имот с номер 029050 , м. „Душкевица", с площ 11 635  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

94. Имот с номер 029044 , м. „Завоя", с площ 2 153  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

95. Имот с номер 034002 , м. „Стубело", с площ 30 550  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

96. Имот с номер 034007 , м. „Стубело", с площ 991  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

97. Имот с номер 034010 , м. „Стубело", с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

98. Имот с номер 035001 , м. „Стубело", с площ 1 666  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

99. Имот с номер 035002 , м. „Стубело", с площ 1 357  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

100. Имот с номер 035003 , м. „Стубело", с площ 1 360  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

101. Имот с номер 035004 , м. „Стубело", с площ 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

102. Имот с номер 035013 , м. „Стубело", с площ 1 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

103. Имот с номер 035015 , м. „Завоя", с площ 7 054  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

104. Имот с номер 035017 , м. „Завоя", с площ 2 143  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

105. Имот с номер 035020 , м. „Завоя", с площ 6 935  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

106. Имот с номер 035024 , м. „Завоя", с площ 511  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

107. Имот с номер 037002 , м. „Джубрена", с площ 1 905  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

108. Имот с номер 038001 , м. „Белата ракита",  с площ 1 469  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

109. Имот с номер 038002 , м. „Завоя", с площ 1 154  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

110. Имот с номер 038007 , м. „Белата ракита", с площ 11 218  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

111. Имот с номер 038012 , м. „Белата ракита", с площ 1 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

112. Имот с номер 038013 , м. „Белата ракита", с площ 16 920  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

113. Имот с номер 038019 , м. „Белата ракита", с площ 1 219  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

114. Имот с номер 038021 , м. „Белата ракита",  с площ 6 457  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

115. Имот с номер 038029 , м. „Белата ракита", с площ 1 446  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

116. Имот с номер 038038 , м. „Пръдла", с площ 740  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

117. Имот с номер 038041 , м. „Завоя", с площ 965  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

118. Имот с номер 038043 , м. „Белата ракита", с площ 673  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

119. Имот с номер 038045 , м. „Белата ракита", с площ 3 600  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ.

120. Имот с номер 038061 , м. „Белата ракита", с площ 363  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

121. Имот с номер 038068 , м. „Белата ракита", с площ 1 094  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

122. Имот с номер 038077 , м. „Белата ракита", с площ 12 959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

123. Имот с номер 038079 , м. „Белата ракита", с площ 48 467  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

124. Имот с номер 043009 , м. „Никлин камък", с площ 1 435  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

125. Имот с номер 045052 , м. „Крами дол", с площ 373  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

126. Имот с номер 045112 , м. „Крами дол", с площ 1 313  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

127. Имот с номер 045122 , м. „Крами дол", с площ 207  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

128. Имот с номер 045128 , м. „Крами дол", с площ 6 230  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

129. Имот с номер 045130 , м. „Крами дол", с площ 1 800  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

130. Имот с номер 054441 , м. „Лакатица", с площ 198  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

За землището на с.Овчарци, община Сапарева баня - общо  ползване

 

1. Имот с номер  000003 , м. „Джерман", с площ  8 558   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

2. Имот с номер  000022 , м. „Алачица" с площ  1 485   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3. Имот с номер  000074 , м. „Горен рид", с площ  10 745   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

4. Имот с номер  010096 , м. „Света Троица", с площ   919   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория V

5. Имот с номер  010127 , м. „Света Троица", с площ  1 109   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория V

6. Имот с номер  017046 , м. „Селище" с площ   222   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

7. Имот с номер  027026 , м. „Могилите", с площ   1 728   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

8. Имот с номер  027029 , м. „Горен рид", с площ    844   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

9. Имот с номер  027044 , м. „Горен рид", с площ   195   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

10. Имот с номер  027048 , м. „Горен рид", с площ   288   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

11. Имот с номер  027051 , м. „Горен рид", с площ   334   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

12. Имот с номер  028032 , м. „Герено", с площ   392   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

13. Имот с номер  029097 , м. „Беговица", с площ   893   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

14. Имот с номер 000006 , м. „Джерман",  с площ 54 050  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

15. Имот с номер 000032 , м. „Джерман",  с площ 574  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16.  Имот с номер 000064 , м. „През реката",  с площ 1 027  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 000065 , м. „През реката",  с площ 1 449  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

18.  Имот с номер 000069 , м. „Прогоно",  с площ  1 080  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

19. Имот с номер 000079 , м. „Св.Богородица",  с площ   4 371  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

20. Имот с номер 000177 , м. „Св.Богородица",  с площ  575  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х.

21. Имот с номер 000178 , м. „Св.Богородица",  с площ  9 492  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

22. Имот с номер 014072 , м. „Блатото",  с площ  530  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

23. Имот с номер 014103 , м. „Блатото",  с площ  1 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

24. Имот с номер 014117 , м. „Блатото",  с площ  5 235  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

25. Имот с номер 014127 , м. „Фудиня",  с площ  3 717  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

26. Имот с номер 014243 , м. „Фудиня",  с площ  308  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

27. Имот с номер 014268 , м. „Блатото",  с площ 3 230  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

28. Имот с номер 014279 , м. „Прогоно",  с площ  37  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

29. Имот с номер 014282,  м. „Блатото",  с площ  1 874  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

30. Имот с номер 014300 , м. „Прогоно",  с площ  1 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

31. Имот с номер 014303 , м. „Фудиня",  с площ  882  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

32. Имот с номер 014316 , м. „Блатото",  с площ  4 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

33. Имот с номер 014318 , м. „Прогоно",  с площ  1 474  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

34. Имот с номер 014320 , м. „Прогоно",  с площ  1 048  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

35. Имот с номер 014322 , м. „Прогоно",  с площ  7 932  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

36. Имот с номер 014337 , м. „Фудиня",  с площ  2 957  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

38. Имот с номер 015031 , м. „Банско",  с площ  584  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

39. Имот с номер 015041 , м. „Банско",  с площ  140  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

40. Имот с номер 016111 , м. „Мерата",  с площ  7 674  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

41. Имот с номер 016127 , м. „Мерата",  с площ  779  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

42. Имот с номер 016140 , м. „Мерата",  с площ  1 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

43. Имот с номер 017084 , м. „Стубело",  с площ  1 603  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

44. Имот с номер 017111 , м. „Прогоно",  с площ  973  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

45. Имот с номер 017113 , м. „Селище",  с площ  2 504  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

46. Имот с номер 017127 , м. „Прогоно",  с площ  1 099  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

47. Имот с номер 018111 , м. „Дабевица",  с площ  1 568 кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

48. Имот с номер 018209 , м. „Грабежо",  с площ  2 037  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

49. Имот с номер 018216 , м. „Дабевица",  с площ  233  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

50. Имот с номер 018220 , м. „Грабежо",  с площ  348  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

51. Имот с номер 018280 , м. „Дабевица",  с площ  92  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

52. Имот с номер 018288 , м. „Дабевица",  с площ  6 899  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

53. Имот с номер 018295 , м. „Грабежо",  с площ  10 793  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

54. Имот с номер 019009 , м. „През реката",  с площ  1 554  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

55. Имот с номер 019012 , м. „През реката",  с площ  280  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

56. Имот с номер 019018 , м. „Горица",  с площ  25  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

57. Имот с номер 019019 , м. „Горица",  с площ  1 331  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

58. Имот с номер 019020 , м. „Горица",  с площ  1 565  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

59. Имот с номер 019022 , м. „Горица",  с площ  802  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

60. Имот с номер 019023 , м. „През реката",  с площ  2 705  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

61. Имот с номер 020021 , м. „Горица",  с площ  1 873  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

62. Имот с номер 020110 , м. „Мосто",  с площ  1 081  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

63. Имот с номер 020113 , м. „Горица",  с площ  369  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

64. Имот с номер 020135 , м. „Горица",  с площ  830  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

65. Имот с номер 020136 , м. „Горица",  с площ  1 686  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

66. Имот с номер 020141 , м. „Горица",  с площ  3 654  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

67. Имот с номер 020143 , м. „Мосто",  с площ  642  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

68. Имот с номер 020145 , м. „Горица",  с площ  2 197  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

69. Имот с номер 020148 , м. „Горица",  с площ  1 665  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

70. Имот с номер 026019 , м. „Св.Богородица",  с площ  959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

71. Имот с номер 026034 , м. „Герено",  с площ  1 065  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

72. Имот с номер 026057 , м. „Герено",  с площ  51  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

73. Имот с номер 029073 , м. „Св.Богородица",  с площ  436  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

74. Имот с номер 029077 , м. „Св.Богородица",  с площ  349  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

75. Имот с номер 030008 , м. „Долците",  с площ  8 083  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

76. Имот с номер 030079 , м. „Долците",  с площ  4 337  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

77. Имот с номер 030080 , м. „Долците",  с площ  3 146  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

 

 

 

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

 За землището на с.Овчарци, община Сапарева баня

 

1. Имот с номер  027022, м. „Горен рид", с площ   23013   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

2. Имот с номер  043001 , м. „Змиярнико", с площ   13864   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

3. Имот с номер  043004 , м. „Змиярнико", с площ   16 393   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

4. Имот с номер 000030 , м. „Джерман",  с площ 6 112  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 020049 , м. „Горица",  с площ  10 870  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

6. Имот с номер 020138 , м. „Горица",  с площ  7 849  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

7. Имот с номер  000045, м. „Лозарски рид", с площ  46 214   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

8. Имот с номер  018146 , м. „Мерата", с площ  21 520   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

9. Имот с номер  029109 , м. „Беговица", с площ   799   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

10. Имот с номер  029135 , м. „Беговица", с площ   391   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

11. Имот с номер  029145 , м. „Беговица", с площ   954   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

12. Имот с номер  030019 , м. „Кузни бунар", с площ   572   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория Х

13. Имот с номер  043005 , м. „Змиярнико", с площ   4612   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

14. Имот с номер  043006 , м. „Змиярнико", с площ   47284   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

15. Имот с номер  043020 , м. „Змиярнико", с площ   3 890   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

16. Имот с номер 000010 , м. „Джерман",  с площ  27 049  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

17. Имот с номер 000036 , м. „Джерман",  с площ  1 500  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

18. Имот с номер 000040 , м. „Джерман",  с площ  1 300  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

19. Имот с номер 000054 , м. „Рафуденица",  с площ  73 044  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

20. Имот с номер 000182 , м. „Джерман",  с площ  24 990  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

21. Имот с номер 000184 , м. „Джерман",  с площ  11 499  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

22. Имот с номер 010095 , м. „Св.Троица",  с площ  4 480  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория V

23. Имот с номер 013058 , м. „Чучките",  с площ  894  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

24. Имот с номер 013088,  м. „Чучките",  с площ  680  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

25. Имот с номер 014005 , м. „Св.Троица",  с площ  1 311  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

26. Имот с номер 014052 , м. „Блатото",  с площ  9 768  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

27. Имот с номер 014063 , м. „Горни ливади",  с площ  1 233  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

28. Имот с номер 014064 , м. „Горни ливади",  с площ  669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

29. Имот с номер 014081 , м. „Блатото",  с площ  2 186  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

30. Имот с номер 014115 , м. „Джорговица",  с площ  1 510  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

31. Имот с номер 014185 , м. „Фудиня",  с площ  3 572  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

32. Имот с номер 014208 , м. „Горни ливади",  с площ  5 591  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

33. Имот с номер 014244 , м. „Фудиня",  с площ  3 301  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

34. Имот с номер 014283 , м. „Блатото",  с площ  1 234  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

35. Имот с номер 014298 , м. „Прогоно",  с площ  2 356  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

36. Имот с номер 014307 , м. „Прогоно",  с площ  16 028  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

37. Имот с номер 014311 , м. „Фудиня",  с площ  2 686  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

38. Имот с номер 014313 , м. „Фудиня",  с площ  2 990  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

39. Имот с номер 014317 , м. „Прогоно",  с площ  1 412  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

40.Имот с номер 014325 , м. „Рафуденица",  с площ  2 517  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

41. Имот с номер 015033 , м. „Банско",  с площ  1 480  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

42. Имот с номер 015044 , м. „Фудиня",  с площ  259  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

43. Имот с номер 015061 , м. „Банско",  с площ  538  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

44. Имот с номер 016017 , м. „Мерата",  с площ  4 555  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

45. Имот с номер 016033 , м. „Дръндарица",  с площ  362  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

46. Имот с номер 016043 , м. „Дръндарица",  с площ  3 564  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

47. Имот с номер 016074 , м. „Мерата",  с площ  1 735  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

48. Имот с номер 016084 , м. „Дръндарица",  с площ  2 257  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

49. Имот с номер 016113 , м. „Мерата",  с площ  2 204  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

50. Имот с номер 016130 , м. „Мерата",  с площ  33 778  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

51. Имот с номер 016143 , м. „Дръндарица",  с площ  2 315  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

52. Имот с номер 017058 , м. „Селище",  с площ  3 335  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

53. Имот с номер 017060 , м. „Селище",  с площ  13653  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

54. Имот с номер 017070 , м. „Прогоно",  с площ  2 285  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

55. Имот с номер 017126 , м. „Прогоно",  с площ  782  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

56. Имот с номер 017129 , м. „Прогоно",  с площ  669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

57. Имот с номер 017134 , м. „Прогоно",  с площ  279  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

58. Имот с номер 017135 , м. „Прогоно",  с площ  529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

59. Имот с номер 017136 , м. „Прогоно",  с площ  221  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

60. Имот с номер 017137 , м. „Прогоно",  с площ  327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

61. Имот с номер 017140 , м. „Прогоно",  с площ  1 844  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

62. Имот с номер 017144 , м. „Селище",  с площ  2 256  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

63. Имот с номер 018022 , м. „Горица",  с площ  5 006  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

64. Имот с номер 018025 , м. „Горица",  с площ  655  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

65. Имот с номер 018031 , м. „Мерата",  с площ  1 793  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

66. Имот с номер 018050 , м. „Мерата", с площ  1 792  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

67. Имот с номер 018081 , м. „Дабо",  с площ  1 316  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

68. Имот с номер 018087 , м. „Керпиница",  с площ  3 548  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

69. Имот с номер 018095 , м. „Керпиница",  с площ  4 842  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

70. Имот с номер 018097 , м. „Дабо",  с площ  2 282  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

71. Имот с номер 018100 , м. „Дабевица",  с площ  1 040  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

72. Имот с номер 018143 , м. „Дабо",  с площ  1 438  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

73. Имот с номер 018160 , м. „Грабежо",  с площ  8 115  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

74. Имот с номер 018165 , м. „Дабевица",  с площ  1 132  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

75. Имот с номер 018223 , м. „Дабевица",  с площ  67  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

76. Имот с номер 018225 , м. „Дабевица",  с площ  321  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

77. Имот с номер 018240 , м. „Дабо",  с площ  899  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

78. Имот с номер 018262 , м. „Мерата",  с площ  3 957  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

79. Имот с номер 018263 , м. „Мерата",  с площ  334  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

80. Имот с номер 018265 , м. „Горица",  с площ  3 150  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

81. Имот с номер 018272 , м. „Горица",  с площ  15 660  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

82. Имот с номер 018294 , м. „Грабежо",  с площ  687  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

83. Имот с номер 019006 , м. „През реката",  с площ  1 449  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

84. Имот с номер 019027 , м. „През реката",  с площ  264  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

85. Имот с номер 020001 , м. „Мосто",  с площ  4 695  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

86. Имот с номер 020022 , м. „Горица",  с площ  3 619  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

87. Имот с номер 020055 , м. „Горица",  с площ  3 323  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

88. Имот с номер 020056 , м. „Горица",  с площ  762  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

89. Имот с номер 020081 , м. „Мосто",  с площ  7 241  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

90. Имот с номер 020116 , м. „Горица",  с площ  3 150  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

91. Имот с номер 020118 , м. „Горица",  с площ  4 428  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

92. Имот с номер 020119 , м. „Горица",  с площ  997  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

93. Имот с номер 020130 , м. „Горица",  с площ  830  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

94. Имот с номер 020133 , м. „Горица",  с площ  2 898  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

95. Имот с номер 020147 , м. „Горица",  с площ  2 116  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

96. Имот с номер 021034 , м. „През реката",  с площ  2 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

97. Имот с номер 024002 , м. „Селище",  с площ  2 742  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

98. Имот с номер 025038 , м. „Горица",  с площ  2 007  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

99. Имот с номер 026022 , м. „Св.Богородица",  с площ  16 529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

100. Имот с номер 028062 , м. „Фудиня",  с площ  222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

101. Имот с номер 029123 , м. „Беговица",  с площ  1 129  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

102. Имот с номер 030072 , м. „Долците",  с площ  1 756  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

 

 

 

 

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

За землището на с.Ресилово, община Сапарева баня

1.  Имот с номер  000105 , м. „Маноилица", с площ   913   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория ІХ

2. Имот с номер  001006 , м. „Самоковско шосе", с площ  4756   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

3. Имот с номер  001008 , м. „Самоковско шосе", с площ   472   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

4. Имот с номер  020112 , м. „Маноилица", с площ   462   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

5. Имот с номер 000012 , м. „Долна мера", с площ 58 030  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

6. Имот с номер 000049 , м. „Долиня", с площ 1 296  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7. Имот с номер 000072 , м. „Маноилица", с площ 17 999  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

8. Имот с номер 000083 , м. „Ярбашия", с площ 90 072  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

9. Имот с номер 000997 , м. „Маноилица", с площ 3 062  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

10. Имот с номер 007173,  м. „Кориите", с площ 1 556  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 008076 , м. „Корията", с площ 2 791  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 016107, м. „Зад ридо", с площ 351  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

13. Имот с номер 020135 , м. „Киразлъко", с площ 1 038  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

14. Имот с номер 031010 , м. „У реката", с площ 1 621  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15. Имот с номер 036051 , м. „Стеживо", с площ 3 695  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 036052 , м. „Стеживо", с площ 1 037  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 036054 , м. „Стеживо", с площ 1 976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 036087 , м. „Стеживо", с площ 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 036088,  м. „Стеживо", с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20. Имот с номер 036096 , м. „Стеживо", с площ 1 427  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 038070 , м. „Карагюр", с площ 1 179  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 039013 , м. „Маноилица", с площ 3 824  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

 

  За землището на с.Ресилово, община Сапарева баня - индивидуално ползване

 

1. Имот с номер  003097 , м. „Средна мера", с площ   7889   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

2. Имот с номер 000015 , м. „Средна мера", с площ 10 992  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. Имот с номер 000016 , м. „Мерата", с площ 33 477  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. Имот с номер 000051 , м. „Долиня", с площ 10 843  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 000123 , м. „Маноилица", с площ 11 173  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

6. Имот с номер 007323 , м. „Стубело", с площ 34 147  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

7. Имот с номер 009248 , м. „Средните", с площ 34 629  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. Имот с номер 038071 , м. „Карагюр", с площ 22 861  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер  003001 , м. „Средна мера", с площ   17613   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

10. Имот с номер  003098 , м. „Средна мера", с площ   12580   кв.м. н.т.п.: пасище, мера,  категория VІ

11. Имот с номер 000128 , м. „Долна мера", с площ 83 748  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 007313 , м. „Стубело", с площ 17 022  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. Имот с номер 007316 , м. „Стубело", с площ 9 075  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

14. Имот с номер 009271 , м. „Средните", с площ 3 416  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15. Имот с номер 013012 , м. „Карачовица", с площ 6 715  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 013019 , м. „Карачовица", с площ 729  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 013025 , м. „Карачовица", с площ 996  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 013028 , м. „Карачовица", с площ 2 290  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 013038 , м. „Карачовица", с площ 646  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20. Имот с номер 013049 , м. „Карачовица", с площ 611  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 014043 , м. „Карачовица", с площ 1 313  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 014062 , м. „Карачовица", с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 014063 , м. „Карачовица", с площ 799  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 016162 , м. „На ридо", с площ 174 927  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

25. Имот с номер 017178 , м. „Долиня", с площ 1 710  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 018003 , м. „Под вадата", с площ 525  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

27. Имот с номер 022079 , м. „Аджибримица", с площ 4 039  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

28. Имот с номер 022128 , м. „Аджибримица", с площ 599  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

29. Имот с номер 022131 , м. „Аджибримица", с площ 14 430  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

30. Имот с номер 034020 , м. „Воловски път",  с площ 13 514  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

31. Имот с номер 034060 , м. „Воловски път",  с площ 405  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

32. Имот с номер 035010 , м. „Карачовица",  с площ 484  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

33. Имот с номер 035012 , м. „Карачовица",  с площ 718  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

34. Имот с номер 036021 , м. „Стеживо",  с площ 3 130  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

35. Имот с номер 036055 , м. „Стеживо",  с площ 1 724  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

36. Имот с номер 036095 , м. „Стеживо",  с площ 551  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

37. Имот с номер 038068 , м. „Карагюр",  с площ 239  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

 

 

 

 

овски път”,  с площ 13 514  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

31. Имот с номер 034060 , м. „Воловски път”,  с площ 405  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

32. Имот с номер 035010 , м. „Карачовица”,  с площ 484  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

33. Имот с номер 035012 , м. „Карачовица”,  с площ 718  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

34. Имот с номер 036021 , м. „Стеживо”,  с площ 3 130  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

35. Имот с номер 036055 , м. „Стеживо”,  с площ 1 724  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

36. Имот с номер 036095 , м. „Стеживо”,  с площ 551  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

37. Имот с номер 038068 , м. „Карагюр”,  с площ 239  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ