НовиниПринтирай

Заповед №РД-08-77/29.02.2016г. за обявяване на класираните участници в публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 031 състоящ се ототдели 25-б, 25-в, 25-г, 25-д

Заповедта е достъпна в прикачените файлове.