НовиниПринтирай

Заповед РД-08-36/03.02.2016г.

Определям следните места за палене на огън в Горските територии собственост на община Сапарева баня, обезопасени съгласно изискванията в чл.2б,ал.З,т.1,2 и 3 от Наредба 8/11.05.2012r. на M3X и MBP както следва :

 

В зоните на активен туризъм:

1.     м.”Попови ливади” върху площадката на стария горски пункт

2.      манастира „Свети Стефан” в двора на манастира

3.     м.”Дяк” до беседката в двора

4.     м.”Обесен камък” в двора на овчарника

5.     х.”Пионерска” вдясно от туристическата кухня

6.     м.”Жълтия гьол” до барата старото огнище

7.     Курортно селище “Паничище” съобразно ПП на собственика

8.     иараклис „свети Петър и Павел” срещу входа на параклиса

9.     параклис „свети Архангел Михаил” в двора до камбанарията 10.параклис „света Троица” камината на поляната до чешмата 11.параклис „свети Илия” - старото огнище до чешмата

12.Ловен дом м.”Маглище” - камината на поляната 13.Екопътека “Валявица”-  камината до реката

14.м. „Езерището” - до барата старото огнище

 

 

Препис от иастоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на ОП„ Общинско лесничейство” за сведение, изпълнение и контрол по изискванията на чл.2б,ал.З,т.1.2 и 3 от Наредба 8/11.05.2012г.