НовиниПринтирай

Информация по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

В изпълнение на Дейност 6 от Проект "Нови възможности за грижа": "Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата е заложено извършване на супервизия на наетите лични асистенти.
В областта на помагащите професии терминът "супервизия" се използва в специфичен смисъл, произтичащ от естеството на дейността на личния асистент, а именно:
-като насочване, професионална подкрепа и ръководство на практикуващите лични асистенти, за да се справят в проблемите си при по-сложни ситуации при работата си с потребителите;
-като контрол на ефективността на оказваната помощ.
Супервизията на личните асистенти от Община Сапарева баня  се извърши от определен със заповед служител от Дирекция СП - Дупница.
След съгласуване с ДСП Дупница за подходящи дати за провеждане на супервизията  личните асистенти бяха  уведомени за дните и часа на супервизията.
Екипът за управление на проекта има за задача да осигури организация, необходими материали и технически средства.

Супервизията следва да се проведе до 19.02.2016 г.

Към настоящия момент наетите лични асистенти в Община Сапарева баня са 30 броя, които се грижат за потребители от всички населени места на територията на общината.

Администратор на проекта,