НовиниПринтирай

Провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК в община Сапарева баня във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015г.

 

                                                   П О К А Н А

 

     Относно: Провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК в община Сапарева баня във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015г.

 

        На основание чл.91, ал.3 и ал.4 от ИК и във връзка с параграф 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК и Решение № 18 от 09.09.2015г. на ОИК община Сапарева баня Ви каня на 15.09.2015 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня в кабинета на кмета на консултации за определяне на съставите на СИК в община Сапарева баня.

В съответствие с изискванията на Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК е необходимо да предоставите следните документи:

 

1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция.

2. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 

 

До 17.09.2015г. участващите партии и коалиции да представят:

1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице

- декларация /по чл. 95 и чл. 96 от ИК/

2.списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

 

 

 инж. САШО ИВАНОВ                                                                           

 Кмет община Сапарева баня

 

ДК/

 

 

Прикачени файлове

p1 (227.46 KB) p2 (125.14 KB)