НовиниПринтирай

Покана за извънредно заседание на ОбС на 28.08.2015 г./петък/ от 10.15 часа

 

   Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Извънредно заседание на ОбС на 28.08.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Проект!

 

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж.Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване.Изх.№ П-1992-1/26.08.2015 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/