НовиниПринтирай

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година за община Дупница

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 по Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

 

Община Дупница

 

На 01.09.2015г. от 10.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Джерман, Крайни дол и с. Грамаде.

 

На 01.09.2015г. от 12.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Пиперево, с. Самораново, с. Блатино и с. Дяково.

 

На 01.09.2015г. от 14.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на гр. Дупница, с. Бистрица, с. Баланово и с. Палатово.

 

На 02.09.2015г. от 10.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Тополница, с. Делян и с. Кременик.

На 02.09.2015г. от 12.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Крайници, с. Червен брег и с. Яхиново.

 

 

МАРИЯНА ШУКЕРОВА

Председател на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ