НовиниПринтирай

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година за община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

               Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 по Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

 

Община САПАРЕВА БАНЯ

 

На 02.09.2015г. от 15,00 часа в ОСЗ - Сапарева баня ще заседава комисия за землищата на гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево.

 

 

 

МАРИЯНА ШУКЕРОВА

Председател на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ