НовиниПринтирай

Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК в община Сапарева баня във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015г.

 

                                                   П О К А Н А

 

     Относно: Провеждане на консултации за състава на ОИК в община Сапарева баня във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015г.

 

        На основание чл.75, ал.1 от ИК и  Методика за определяне съставите на общинските избирателни комисии във връзка с Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015г. на ЦИК, Ви каня на 27.08.2015 година /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня в кабинета на кмета на консултации за определяне на състава на ОИК в община Сапарева баня.

В съответствие с изискванията на Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015г. на ЦИК е необходимо да предоставите следните документи:

 

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

 

 

инж. САШО ИВАНОВ                                                                          

кмет община Сапарева баня

 


ДК/