НовиниПринтирай

Заключителна пресконференция по проект:„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”

 

ПОКАНА


Община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на Заключителната пресконференция по повод представяне на осъществените  дейности, постигнатите цели и резултати, вследствие от успешната реализация на  проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", придобити знания и умения" по сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № М13-22-166/25.08.2014 г. с ОПАК, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14- предпоставка за подобряване ефикасността и ефективността на работата на администрацията на общинско ниво, гарантирайки качеството на предлаганата публична услуга  в ежедневния работен процес на общинска администрация Сапарева баня. Събитието ще се проведе на 04.08.2015 г. от 13:00 ч., в залата на читалище „Просветен лъч", находяща се на ул. „Германея" №1.

 

 

Програма

 

ü  12:45 - 13:00 часа

Регистрация на участниците- попълване на присъствен списък, предоставяне на информационни материали, анкетни карти и формуляри за обратна връзка.

 

 

  • 13:00 - 13:10 часа

 

Откриване на пресконференцията.

г-жа Радка Георгиева - ръководител проект

 

 

  •  13:10 - 13:30 часа

 

Представяне пред присъстващата аудитория  на екипа за управление на проекта, стойността и периода на изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, постигнатите цели и  резултати от успешната реализация на предвидените по проекта дейности.

г-н Георги Алексиев - модератор на събитието

 

 

  •   13:30 - 13:45 часа

 

Възможност за задаване на въпроси и провеждане на дискусия.

 

 

  •  13:45 - 14:00 часа

 

Заключителна част и закриване на пресконференцията.

г-жа Радка Георгиева - ръководител проект

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд