НовиниПринтирай

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ЗА ОП С ПРЕДМЕТ:"Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения "

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

 

 

На основание чл.27,ал.2   от Закона за обществените поръчки, Ви  уведомяваме, че  община Сапарева баня в качеството си на Възложител откри обществена поръчка с предмет:  « Повишаване на  квалификацията на служителите  в общинската администрация чрез  организиране и провеждане на обучения по проект с наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения".

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" № 1,

Ел.поща : sap_oba@abv.bg, тел:0707/2 3378, факс: 0707 2 34 80;

 

Място/места за контакт: Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" № 1

 

Дата на публикуване на обявлението в регистъра на АОП: 09.02.2015 г. 

Номер на обществената поръчка в АОП :00761-2015-0002


Интернет адрес: Официален адрес на възлагащия орган: www.saparevabanya.bg , профил на купувача.