НовиниПринтирай

Обява за провеждане на конкурс за читалищен секретар на НЧ

 

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ " ОТ ИЗВОРА-2013" - ГРАД САПАРЕВА БАНЯ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

 


Изисквания за изпълнение на длъжността:


1.      Образование - висше или средно /като кандидатите с висше образование са с предимство при еднакви други условия/.

2.   Допълнителна квалификация - компютърна грамотност /основните текстообработващи и таблични програмни системи и продукти/ .

3.    Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.

4.    Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, устава и вътрешните нормативни документи на читалището.

5. Свободно владеене на Английски език - писмено и говоримо се счита за предимство.

6.    Комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност  и отговорност.

 

Място на работа:  НЧ " От Извора - 2013"  , град Сапарева баня, ул."Германея" 3.

 Необходими документи за кандидатстване: Молба по образец, попълнено CV   , копие на диплома за завършено образование ,копия от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността, копие на лична карта.

          Срок за подаване на документите -  08.05.2015г.


ВАЖНО: Документите ще се приемат   като се завеждат с входящ номер в сградата на Клуб на жената „От извора": град Сапарева баня, ул."Германея" 3- сградата на ОУ  „Христо Ботев", всеки работен ден от 08:00 часа до 13:00 часа.


Телефон за връзка:0898494748- Силвия Недялкова , 0899166353 -Елена Джокина


С одобрените кандидати ще се проведе  събеседване на 11.05.2015г. от 17:00 часа в сградата на Клуб на жената „От извора": град Сапарева баня, ул."Германея" №3- сградата на ОУ  „Христо Ботев".