НовиниПринтирай

Докладна записка с изх. Д-36/20.02.2015г. относно изменения в Наредба за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество

Докладната е достъпна в прикачените файлове.