НовиниПринтирай

ОБЯВА НА АГЕНЦИЯ

OБЯВА

на

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/, СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ 1606, БУЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 3

 

За следното инвестиционно предложение:

Път II-62 "Дупница - Самоков" от км 42+145 до км 79+005

  • Участъци от км 42+263,20 до км 59+071,66 и от км 62+920,62 до км 78+633,13
  • Участък с допълнителна лента за движение от км 59+071,66 до км 62+921,62=км 62+920,62

Участъкът е част от републиканската пътна мрежа и поема транзитното движение от Югозападна към Централна и Източна България и обратно.

Пътят запазва съществуващото трасе, като от км 59+071.66 до км 62+921.62, е предвидено изграждане на трета лента за движение на бавнодвижещи се товарни автомобили. За осъществяване на проекта се провежда отчуждителна процедура, като проекта на парцеларен план засяга поземлени имоти-земеделски и горски фонд, общинска и държавна собственост. Имотите се намират в землището на с. Клисура, община Самоков, Софийска област, като засегнатата площ е около 15 декара.

 

Уведомлението на АПИ за инвестиционното предложение е предоставено на разположение на общината/кметството.

 

 

Телефон за контакти: 02 / 9173 295 и 02 / 9173 462