Проект по „„Околна среда 2007-2013г. с наименование: „"Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > За проектаПринтирай