Общинска администрация > Телефонен указател

Контакти и приемно време

 Кметство

 Длъжност

 Име и фамилия

 Телефон

с. Сапарево

 Кмет

 Йордан Йорданов

 0707/2-33-73

 с. Ресилово

 Кмет

 Силвия Гладникова

07030/ 2480

 с. Овчарци

 Кмет

Йордан  Куйов

 0707/2-22-72

 

 Имейли: kmetstvo_saparevo@abv.bg           kmetstvo_resilovo1@abv.bg    kmetstvo_ovcharci@abv.bg   

 

 

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Приемно време

Иван Куйов

Председател на Общински съвет

0707/2-33-78

0707/ 2 23 65

9.00 -17.30

 всеки работен ден

Калин Георгиев Гелев

Кмет

0707/2-33-78

 

10.00 часа до 12.30 часа – сряда

Славчо Коларски

Зам. кмет

0707/2-33-78, вътр.208

 

10.00 часа до 12.30 часа – четвъртък

инж. Евелина Нешева

Зам. кмет  

0707/2-33-78, вътр.103

 

10.00 часа до 12,30 часа -

вторник

Даниела Кьосева

Секретар

0707/2-33-78, вътр. 104

 

10.00 часа до 12.00 часа – понеделник

Арх. Даниела Владимирова

Гл. архитект

0707/2-33-78

 

13.00 часа – 16.00 часа - сряда

Любка Маргина

 

Главен счетоводител 0707/2-33-78, вътр. 204