Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. №П- 2314-1/22.10.2014г. за публична покана за разработване на документация за провеждане на процедури по проект с наименование:„Повишаване на квалификацията на служителите в ОбА Сап. баня

Разясненията са достъпни в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Стр.1 (1.04 MB) Стр.2 (558.74 KB)