Профил на купувачаПринтирай

Разяснения с изх. №П-И-778-1/20.10.2014г. за публична покана за разработване на документация за провеждане на процедури по проект с наименование:„Повишаване на квалификацията на служителите в ОбА Сап. баня "

Разясненията са достъпни в прикачените файлове.

Прикачени файлове

И-778-1_1 (1.04 MB) И-778-1_2 (533.31 KB)