Профил на купувачаПринтирай

Отваряне на плик №3 «Предлагана цена» на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., „Път IV-62084 Сапарева баня – Паничище

 

 

СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме Ви, че на 29.08.2014 година (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на етаж трети в Общинска Администрация - гр. Сапарева баня ще бъде отворен плик №3 «Предлагана цена» на  участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., „Път IV-62084 Сапарева баня - Паничище в участъка от км. 3+569,38 до км. 9+147,20", изпълнявани по Договор № 10/321/01442 от 12.12.2013 г., мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." .