Публични регистри > ПроектиПринтирай

Проект Екотуризъм по пътя на живата вода

„Екотуризъм по пътя на живата вода" е романтичното мото на проект по линия на програмата ФАР - „Икономическо и социално сближаване - развитие на българския екотуризъм", изпълнен през 2005-2006 г. Проектът има за цел да спомогне за повишаване на качеството и атрактивността на туристическата инфраструктура в община Сапарева баня устойчиво развитие на екотуризма в този дял на Рила планина, както и да допринесе дългосрочни социални и икономически ползи за района.

Чрез проекта и изграден и промотиран атрактивен екотуристически продукт „По пътя на живата вода". Той включва серия от взаимнодопълващи се елементи, които имат за цел да разкрият възможно по-пълно и разностранно туристическия потенциал на община Сапарева баня, като осигурят съвременни условия за екотуризъм на многобройните му месни и чужди любители.

Пътят на живата вода започва от естетизирания чрез проекта гейзер в центъра на гр. Сапарева баня и изградения туристически и информационен център, близо до него. Той продължава през ландшафтно оформената екопътека „Валявица", като първа и най-масово посещавана част от екопътя от термалния гейзер в Сапарева баня, по река Валявица, през курорта „Паничище", Паничишките езера и Скакавишкия водопад до „Сълзите на слънцето" - емблематичните Седем рилски езера, т.е. все около, „жива" и формираща разнообразни природни феномени вода.
По този начин се облекчава пътя към най-посещавания северозападен (Мальовишки) дял на Рила, който осигурява естествено съприкосновение с красотата на нейната природа. Нейната пречистваща сила ще може да дари с огромна нас- лада повече екотуристи, да ги спасява от стреса и трескавия ритъм на ежедневните натоварвания в забързания живот.

Чрез проекта е реализиран и пакет от взаимно обвързани и допълващи се дейности по маркетиране, рекламиране и популяризиране на този атрактиван екотуристически продукт пред различните типове бенефициенти (български и чуждeстранни туристи, туроператори, местни предприемачи, пред българската и чуждата общественост, която се интересува от екотуризъм) и осигуряване на неговото обществено-полезно практическо използване.