Туризъм > ЕкотуризъмПринтирай

Сапарева баня - Оброчище Св. Варвара-Езерището

 

От завоя на шосето за Паничище, след мястото на бившето седалище на Горското стопанство, се тръгва по пътеката на югоизток, която в началото е широка. След като преминем Гольовата нива и местността Шамако, излизаме на площадката на Янкова нива, която е на 120 м. над река Джерман под нея.
В района на Янкова нива, която в миналото се обработваше, са разкривани тракийски некрополи. Това ни подсказва, че тя, както и терасата на манастирчето "Св. Стефан" срещу нея от източната страна на р. Джерман са били римски предохранителни градища.

Малко над Янкова нива пътеката ни извежда на оброчището "Св. Варвара" - светилище на заселниците от Разложко след неуспялото Кресненско-разложко въстание от 1878 г.
Ето как е записал през 1963 г. спомените баба Мина Бояджийска /дъщеря на Тодор Хайдутина от Горно Драглище/ най-големият познавач на събитията от това време в Разложко Димитър Даскалов.

"Ние, преселниците в Сапарева баня, които тачехме от "онова" време света великомъченица Варвара, се сговорихме да си направим в полите на Рила едно параклисче на нейно име и там да ходим на Света среда - четвъртия ден на Великден, за да си спомняме как сме ходели на Света Варвара Елешничка, Разложко и да се помолиме на нея за нашите сънародници и съселяни, които останаха под турско робство."
Празникът на света Варвара, който тук наричаме маджирски празник, завършваше с борби в Емирската ливада. Преди години това бе най-големият спортен празник на младежта тук.

След оброчището "Св. Варвара" все в югоизточна посока пътеката ни извежда на камионния път за Езерището пред Дълбоки дол. От нашия маршрут вдясно от шосето за Езерището през западната страна на Дълбок дол се излиза на местността Марушкината жижница на северната страна на Бекяра, където са и детските писти за ски.
След Дълбоки дол камионният път минава през местността Стипцата със страховитата й ровина към м. Градището. Недалеч по нисходящия камионен път при местността Дренете вдясно се отделя горски път, който през местността Мадилница води към р. Перущица.

Стигнали по камионния път в местността Езерището след пресичането на река Джерман излизаме източно от скалата Портите. Тук пресичаме камионния път за към Жълтия гьол и по пътеката Сливите и Арнаутската бачия излизаме на камионния път от Жълтия гьол за местността Дяк.
До неотдавна горското стопанство поддържаше в Езерището стопански сгради, а през третото десетилетие на ХХ век тук е работел и чарк, до който пътят е излизал от кв. Гюргево, успоредно на р. Джерман от източната му страна.