Публични регистри > ПроектиПринтирай

Проект От една черга сме

Проектът „От една черга сме" 2005/017 - 457.02.013 се изпълнява от Община Сапарева баня в партньорство с Община Димитровград, Република Сърбия. Неговата основна цел е създаване на благоприятни условия за устойчиво трансгранично сътрудничество в областта на културата между двата народа. Насочен е към местната власт, културните организации, основните училища, и жителите на територията на Община Сапарева баня и Община Димитровград.

Продължителността на проекта е от 01.12.2007г. до 31.10.2008г.

Финансира се по Програма ,,Добросъседство България - Сърбия 2005 „ с възложител ИА Програма ФАР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

1. Дейности по проекта:
 Официално стартиране на проекта - 21.02.2008 г. с организиране на среща с местните граждани и пресконференция. Представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта „От една черга сме" пред журналисти и местна общественост от неговия eкип.
 Организиране и провеждане на работна среща за културно сътрудничество между Община Димитровград и Община Сапарева баня. Резултати:
- структурирано съвместно координационно звено
- създаване на програма за ггрансгранично културно сътрудничество за З години
- разработен годишен план за съвместни културни събития
 Съвместен летен лагер от 1 до 15 август 2008 година - вълнуващо събитие, както за местното население, така и за обществеността в Димитровград.Участват 10 ученика от V и VI клас от ОУ „Христо Ботев" град Сапарева баня и 10 ученика от ОУ „Моша Пияде" град Димитровград.Съвместната работа на децата е в три тематични групи:
- керамика
- дърворезба
- ръкоделие и тъкачество
Организирана изложба в Туристически информационен център „Гейзера" с произведенията изработени от учениците.
С финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз е закупена дигитална видео-камера, с която са заснети заниманията на децата в различните тематични групи и посещенията им на забележителностите в Община Сапарева баня.Изготвен е мултимедиен диск „Сапарева баня през детските очи"
 От 29.08 до 31.08 2008 г.- дните „От една черга сме".
На 29.08.2008 г. е представен официално крайният вариант на тригодишната
програма за трансгранично културно сътрудничество.
На 30.08.2008 г. в град Сапарева баня на „Гейзера" е проведен съвместен
българо-сръбски фестивал с участието на:
- Читалище „Просветен лъч" град Сапарева баня - детски танцов състав
с традиционни народни танци;
- Читалище „Пробуда" село Овчарци - автентичен сватбен ритуал;
- Клуб на жената „От извора" - фолклорни изпълнения;
- Театър „Христо Ботев" към центъра за култура град Димитровград, република Сърбия - „Лятна седянка в Царибродско";
- Ивица Григоров, Милан Пейев, Деян Тодоров - автентична сръбска
Музика.
- Танцьори към центъра за култура град Димитровград - автентични
сръбски танци.

На 31.08.2008 г. - организирана екскурзия до Ресиловски манастир "Покров Богородичен" и к.с. Паничище.

Резултати от проекта „От една черга сме"
С успешното реализиране на горе посочените дейности по проекта са изградени по-тесни и устойчиви трансгранични връзки между представителите на различните институции, създадени са условия за активен културен обмен между двете общини.

Новите познания за културното наследство и национални особености на двете съседни държави допринесе за повишаване на взаимното разбиране и зачитане, за позитивно отношение към историята, културата и изкуството на съседната страна, за подобряване на комуникационните връзки и преодоляване на културните, социални и икономически различия в трансграничния регион.

С изпълнението на проекта „От една черга сме" се разработи и приложи един успешен модел за полезна и устойчива практика за сътрудничество между различните институции на територията на Община Сапарева баня, Република България и Община Димитровград, Република Сърбия.

*Цялата информация може да намерите в прикачения файл