Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №8/16.05.2014 г. на заседание на ОбС

Препис - извлечение от Протокол №8/16.05.2012 г. на заседание на ОбС е достъпен в прикачения файл.

Прикачени файлове

Протокол №8/16.05.2012 г. (109.50 KB)