Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №7/16.04.2014 г. oт заседание на общински съвет

Решенията са достъпни в прикачения файл.

Прикачени файлове

ПРОТОКОЛ №7/16.04.2014 г. (1.96 MB)