Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:"Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня"

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня"

 

Уникален номер в регистъра на АОП  00761-2014-0002

Решение

Обявление

 

Документацията бе достъпна за изтегляне  до 16.05.2014г. 17:00 часа!

 

Извършени плащания по сключен договор № 40/31.07.2014г.


360лв. с ДДС, изплатена на 14/08/2014г.
922,80лв. с ДДС, изплатена на 14/08/2014г.
530,64лв. с ДДС, изплатена на 18/09/2014г.
4397,60лв. с ДДС, изплатена на 18/09/2014г.
4000лв. с ДДС, изплатена на 22/10/2014г.
6906.96лв. с ДДС, изплатена на 04/11/2014г.
7437,50лв. с ДДС, изплатена на 16/12/2014г.
12037,44лв. с ДДС, изплатена на 11/03/2015г.
4817,64лв. с ДДС, изплатена на 09/04/2015г.
4809,24лв. с ДДС, изплатена на 24/04/2015г.
5244,24лв. с ДДС, изплатена на 08/05/2015г.
1000 лв. с ДДС, изплатена на 19/05/2015г.
8919,20 лв. с ДДС, изплатена на 26/05/2015г.
10640,64 лв. с ДДС, изплатена на 08/07/2015г.
12572.64 лв. с ДДС, изплатена на 25/08/2015г.
6572.64 лв. с ДДС, изплатена на 24/09/2015г.
6000лв. лв. с ДДС, изплатена на 13/10/2015г.
12728.64 лв. с ДДС, изплатена на 18/10/2015г.
12572.64 лв. с ДДС, изплатена на 05/01/2016г.
9333.60 лв. с ДДС, изплатена на 08/02/2016г.
10640.64 лв. с ДДС, изплатена на 25/02/2016г.
9920лв. с ДДС, изплатена на 11/04/2016г.
4797.84лв. с ДДС, изплатена на 10/05/2016г.
4803 лв. с ДДС, изплатена на 08/07/2016г.
5213.40лв. с ДДС, изплатена на 22/08/2016г.
9920.64лв. сДДС, изплатена на 06/09//2016г.
10640.64лв. с ДДС, изплатена на 18/10/2016г.
12527.64лв. с ДДС, изплатена на 11/11/2016г.
12572.64лв. с ДДС, изплатена на 29/12/2016г.
12572.63лв. с ДДС, изплатена на 08/02/2017г.
10640.63 лв. с ДДС, изплатена на 22/03/2017г.
1702.20лв. с ДДС, изплатена на 27/03/2017г.
4785.36лв. с ДДС, изплатена на 30/01//2017г.
4814.40лв. с ДДС, изплатена на 28/02/2017г.
5260.80 лв. с ДДС, изплатена на 31/03/2017г.