Профил на купувачаПринтирай

Открита процедура с предмет:"Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня"

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на обществени обекти и прилежащите към тях тротоари и зелени площи на територията на община Сапарева баня"

 

Уникален номер в регистъра на АОП  00761-2014-0002

   
   

Решение

Обявление

 

Документацията бе достъпна за изтегляне  до 16.05.2014г. 17:00 часа!