НовиниПринтирай

Заповед за почистване на суха растителност с цел предотвратяване на пожари

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед №75/15.03.2011 година на Областен управител на Област Кюстендил, чл. 42 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Сапарева баня и във връзка с предотвратяване на предпоставките за възникване на пожари кметът инж. Сашо Иванов нарежда: собствениците на имоти на територията на община Сапарева баня да почистват регулярно собствените им имоти и прилежащи обществени площи към тях от суха растителност.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на населени места, населението и деловодството.


*Оригиналната заповед може да видите в прикачения файл.