Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Етичен кодекс

Настоящият кодекс определя етичните правила на поведение на служителите в общинската администрация назначени по трудово или служебно правоотношение и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на общинското управление.

Служителят работи за интересите на общинската администрация, като поведението му се основава на принципите на законност, лоялност, прозрачност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

Служителите са длъжни да изпълняват функциите си по най-ефективен начин. Те работят за постигане на най-рационалното и ефективно изразходване на общинските ресурси.

Прикачени файлове

Етичен кодекс (95.00 KB)