Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Бланки

1.Заявление до кмета на общината;

2.Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически/юридически лица.

 

3.Необходими документи за определяне на категорията на средства за подслон и места за настаняване на територията на община Сапарева баня:

3.1.Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване;

3.2.Формуляр за определяне категорията на средство за подслон и място за настаняване

3.3.Справка за професионална и езикова  квалификация на заетите лица в средствата за подслон и места за настаняване.

 

4.Необходими документи за определяне категорията на заведения за хранене и разлечения на територията на община Сапарева баня:

4.1.Заявление за категоризиране на  заведение за хранене и развлечения;

4.2.Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и разлечения;

4.3.Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в заведенията за хранене и развлечения.


5.Необходими документи за промяна в обстоятелствата на  вече категоризиран обект:

5.1.Заявление за промяна в обстоятелствата;

5.2.Формуляр за промяна в обстоятелствата на категоризирано средство за подслон и място за настаняване;

5.3.Формуляр за промяна в обстоятелствата на категоризирано заведение за хранене и развлечения;

5.4.Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в средството за подслон и място за настаняване;

5.5.Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в заведението за хранене и развлечения;

 

6.Необходими документи за подаване на информация за реализиран брой нощувки:

6.1.Справка -декларация;

6.2.Регистър за настанени туристи.

 

7.Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна търговия

 

8.Протокол за устно искане

Документите са достъпни в прикачените файлове:

 

9. Декларация от Наредбата за местни данъци,такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня


Прикачени файлове

1.Заявление до кмета на общината (31.00 KB) 2.Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на физически/юридически лица (39.00 KB) 3.1.Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (45.00 KB) 3.2.Формуляр за определяне категорията на средство за подслон и място за настаняване (41.50 KB) 3.3.Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в средствата за подслон и местата за настаняване (41.00 KB) 4.1.Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения (46.50 KB) 4.2.Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и разлечения (35.00 KB) 4.3.Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в заведенията за хранене и развлечения (36.00 KB) 5.1.Заявление за промяна в обстоятелствата (39.50 KB) 5.2.Формуляр за промяна в обстоятелствата на категоризирано средство за подслон и място за настаняване (43.00 KB) 5.3.Формуляр за промяна в обстоятелствата на категоризирано заведение за хранене и развлечения (42.00 KB) 5.4.Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в средството за подслон и място за настаняване (39.50 KB) 5.5.Справка за професионална и езикова квалификация на заетите лица в заведението за хранене и развлечения (37.00 KB) 6.2.Регистър за настанени туристи (87.50 KB) 6.1.Справка -декларация (91.50 KB) 7. Заявление за амбулантна търговия (27.00 KB) 8. Протокол устно искане (48.00 KB) 9. Декларация (27.50 KB)