Профил на купувачаПринтирай

Публична покана с предмет:„Доставка на хранителни продукти за социално заведение- Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня,община Сапарева баня”

На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана Публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за социално заведение- Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня,община Сапарева баня"

Покана

 *Необходимата документация е достъпна в прикачените файлове

 

Забележка:Допусната е техническа грешка в публичната покана на ОП- финансирането на обществената поръчка е със средства на община Сапарева баня, а не с Европейски средства.