Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Общински план за развитие на Община Сапарева баня 2007-2013

Общинският план за развитие на Община Сапарева баня е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.

Той определя целите и приоритетите за развитието на община Сапарева баня като елемент на развитието на страната и в частност на Югозападния район за развитие. Неотменима част от Плана за развитие е индикативната финансова таблица за реализация.